Bảo vệ Thông tin Sáp nhập & Mua lại (M&A): Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để đảm bảo thông tin tài chính. Sáp nhập và Mua lại (M&A) xoay quanh việc kiểm soát tài liệu từ người bán đến “người mua hàng” tiềm năng. Hoặc chính xác hơn là giữa họ và các đại lý ủy quyền (thường là các công ty luật, ngân hàng và các nhà đầu tư). Đây là hành động cân bằng giữa việc tiết lộ thông tin có thể khá phức tạp, hoặc người dùng có thể bị hiểu lầm bởi các bên, và không có các chi tiết bị rò rỉ ra thị trường hoặc trở nên sẵn có cho các đối thủ cạnh tranh của các tổ chức có liên quan.