Bảo vệ Báo cáo Tài chính: Sử dụng Giải pháp an ninh tài liệu số để bảo vệ các báo cáo có giá trị cao khỏi việc bị lạm dụng. Có rất nhiều báo cáo chuyên ngành và báo cáo phân tích từ những người tham gia thị trường tài chính cũng như từ các khu vực tài chính. Báo cáo tài chính cành chính xác thì có giá trị càng cao, dẫn đến việc có nhiều người muốn sao chép và phân phối những báo cáo này mà không mất chi phí. Đấy là vấn đề của những thông tin đang bị săn lùng.Trường hợp tiêu biểu là người nhận báo cáo luôn muốn sao in các báo cáo này để có thể nghiên cứu chuyên sâu, điều đó làm vấn đề trở nên phức tạp hơn vì nếu không có sự kiểm soát thì người nhận tin có thể tự tạo ra những file PDF riêng để chuyển giao cho người khác.
Với giải pháp quản lý quyền đọc số đã được sử dụng rộng rãi trên thị trường báo cáo để ngăn chặn những người sử dụng chuyển giao báo cáo này cho người khác hoặc sao in dưới dạng file PDF, đồng thời thêm watermark vào văn bản khi in ra để định danh người nhận được cấp phép. Điều này không ngăn cản người nhận chuyển giao các tài liệu trái phép, nhưng luôn ghi nguồn như là một biện pháp ngăn chặn đối với những bản sao chép không được kiểm soát.