Thư viện và sự chuyển đổi sách vật lý sang sách điện tử: Sử dụng giải pháp quản lý quyền số để cung cấp dịch vụ mượn và phân phối sách điện tử an toàn. Thư viện vẫn có các bộ sưu tập lớn, các tác phẩm được xuất bản có giá trị so với các tài liệu sẵn có trên Internet. Thư viện sử dụng công nghệ quản lý quyền số với sách điện tử sẽ cung cấp dịch vụ quản trị các quyền đọc số nhằm làm tăng số người đọc và các khoản thu nhập cũng như là việc phục hồi các giá trị lưu trữ và bảo quản cần thiết. Tài liệu được tạo ra đơn giản nhất là ở định dạng PDF. Đây là định dạng được lưa chọn in ấn xuất bản các tài liệu lâu dài và đáp ứng nhu cầu tốt. Yêu cầu lưu trữ và trị giá các bản sao chép điện tử thấp và rẻ. Giải pháp quản lý quyền số của chúng tôi xử lý các công nghệ an ninh tài liệu tiên tiến nhất đối với định dạng PDF, và có thể áp dụng các kiểm soát chính sách để quản lý và thống kê.
Kiểm soát việc sử dụng sách điện tử
Việc chuyển đổi sang các tài liệu sách điện tử giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Bằng việc triển khai hệ thống quản lý quyền số cho sách điện tử, người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng. gia hạn ngày mượn tự động và hạn chế các địa điểm sử dụng sách điện tử.
Tính năng của giải pháp quản lý quyền số của chúng tôi đảm bảo:
1. Theo dõi số lần sách được mở (hoặc được đọc).
2. Kiểm soát số lần sách được mượn, thời gian mượn có thể thay đổi sau khi sách được mượn
3. Cho phép hoặc từ chối in ấn
4. Ghi lại số lần sách được in. Khả năng đếm số bản in từ các tài liệu không bản quyền có thể là một tính năng bổ sung hữu ích thư viện cần có thêm doanh thu.
5. Thêm thủy ấn (Watermark) vào những mục đã xem khiến việc chụp ảnh trở nên khó hơn bằng cách nhận diện người sử dụng . Watermark không làm khó khăn người sử dụng trong việc tiến hành các chức năng chính.
6. Giới hạn việc sử dụng sách điện tử trong Thư viện. Nói chung Thư viện hạn chế việc truy cập vào một dải IP cụ thể, dải IP này là mạng của Thư viện được kiểm soát việc truy cập mạng. Điều này có thể giải quyết việc sử dụng các thiết bị đọc số cá nhân sử dụng các điểm truy cập (Hot Spot) và  được giới hạn bởi phạm vi của các thiết bị phát tín hiệu WIFI, và vẫn giữ được quyền kiểm soát ngay cả khi tài liệu được đưa ra khỏi Thư viện.
7. Cho phép sử dụng tài liệu ngoại tuyến – offline (không yêu cầu đường truyền Internet) nhưng vẫn đảm bảo các kiểm soát đọc số có hiệu lực.
8. Cho phép bán các tài liệu sách điện tử. Mặc dù đôi khi các thư viện bán sách ra khỏi bộ sưu tập, điều này là khả thi đối với hệ thống quản lý quyền số để chuyển đổi từ cấp phép “cho mượn” sang việc bán các tài liệu sách điện tử.
9. Giải pháp quản lý quyền số đối với sách điện tử làm cho tất cả các tài liệu cũng như là các tài liệu cá nhân đều có sẵn trên một thiết bị duy nhất. Giải pháp của chúng tôi hỗ trợ việc khóa các tài liệu vào một thiết bị USB,  cùng với các từ khóa mã và trình xem (vì thế người dùng không cần thiết lập bất kỳ phần mềm nào để bảo vệ quyền xem sách). Sách điện tử có thể được cấp phép một lần – hàng ngàn sách điện tử có thể được bảo vệ bằng thiết bị USB nhưng chỉ có người dùng đã mua mới có thể xem được.