Giải pháp an ninh thông tin và bảo vệ tài liệu số
Giới thiệu chung
Giải pháp an ninh thông tin và bảo vệ tài liệu số là một giải pháp quản lý quyền số và triển khai dịch vụ mượn điện tử tài liệu số bản quyền hoặc truy cập bộ sưu tập số hạn chế trong thư viện số hay tổ chức thông tin chuyển giao thông tin dưới dạng số, một phần mềm đươc triển khai như lớp ứng dụng trung gian nhằm quản lý quyền số tài liệu PDF cho phép quản lý quyền truy cập và sử dụng các tài liệu dưới định dạng số PDF được quản lý bởi các ứng dụng quản lý tài sản số (DAM) hay kho lưu trữ và bảo quản số (IR). Giải pháp nhằm ngăn chặn việc sao chép, chỉnh sửa, in hoặc giới hạn số trang in, và chụp màn hình, ngăn chặn việc chia sẻ và đăng tải các tệp tin PDF từ các nguồn trên Internet. Kiểm soát tài liệu PDF hết hạn và truy hồi quyền truy cập vào mở tài liệu PDF vào bất cứ lúc nào và áp dụng kỹ thuật nhúng thủy ấn (watermark) cho các tài liệu bản quyền được in ra hoặc để ở chế độ chỉ xem. Giải pháp bao gồm hai ứng dụng thành phần:
Ứng dụng bảo vệ tài liệu số dưới định dạng PDF an toàn như sau:
  Bảo vệ mạnh hơn mật khẩu
  Không sao chép và chia sẻ với người dùng trái phép
  Bị khóa vào các máy tính tải về và các thiết bị USB lưu trữ tệp tin
  Không thể sử dụng các thao tác trên máy tính và thiết bị số chụp ảnh màn hình tài liệu
  Có thể đóng dấu các thông tin người dùng vào tài liệu như tên, email, công ty, ngày/tháng.
  Kiểm soát in ấn – ngăn chặn việc in ấn hoặc giới hạn số trang in hoặc cho phép in không hạn chế.
  Có thể hết hạn sau một vài lượt xem, ngày, bản in hoặc một ngày cố định.
  Có thể bị truy hồi quyền xem tài liệu vào bất cứ lúc nào.
  Có thể xem tài liệu trực tuyến và ngoại tuyến
  Có thể được tùy chỉnh với thông báo sử dụng trái phép
  Dễ dàng bảo vệ và quản lý quyền số với tài liệu truy cập trong môi trường thư viện số, Internet:
Bảo vệ tệp tin PDF tại máy tính của người dùng – không tải các tệp tin không an toàn tới các máy chủ ngoài tầm kiểm soát của người dùng.
Chuyển giao các tài liệu PDF an toàn như các tệp tin khác.
Quản lý tài khoản người dùng và các bản ghi tài liệu trực tuyến với hệ thống quản lý dựa trên nền tảng web (lưu trữ tại máy chủ hoặc máy người dùng).
Hiển thị các hoạt động quản trị  (ví dụ : gửi lại mã cấp phép mở tệp tin số)
Hệ thống quản trị tự động gửi thư điện tử giấy phép cho người dùng. Các tệp đã được kiểm tra nên người dùng có thể xem khi tệp tin đã gửi, đã nhận và đã mở xem.
Quản lý thuê bao khách hàng bằng việc sử dụng khái niệm riêng của tài liệu xuất bản
Xem tóm tắt về việc sử dụng tài liệu và hệ thống với bảng thống kê, biểu đồ tròn và bản ghi.
Không giới hạn số trang tài liệu được bảo vệ hoặc số người xem.
Khởi động và chạy chưa đến 5 phút
Ứng dụng máy chủ quản lý quyền số tài liệu định dạng PDF
Giải pháp ứng dụng máy chủ an ninh cho tài liệu PDF là phần mềm quản lý quyền số cho tệp tin PDF dành cho các tổ chức thông tin cung cấp dịch vụ chuyển giao thông tin số hay nhà xuất bản điện tử. Phần mềm có đầy đủ các tính năng của giải pháp an ninh tài liệu số (ngăn chặn chuyển giao các tài liệu trái phép, ngăn chặn việc sao chép, chỉnh sửa, in ấn, chụp màn hình, hết hạn, thu hồi, thủy ấn (watermark), thêm nữa là tài liệu đăng nhập, hạn chế theo quốc gia truy cập và dải IP, kiểm tra và chuyển đổi bản quyền linh hoạt, quản trị và báo cáo thống kê.
Tổng quan tính năng 
Giải pháp máy chủ quản lý quyền số gồm các tính năng của quản lý quyền của người dùng đối với một tệp tin số được chuyển giao trong môi trường nối kết mạng. Dưới đây là các tính năng bổ sung của giải pháp máy chủ quản lý quyền số được triển khai cùng với giải pháp an ninh tài liệu số.
  Kiểm soát truy cập và sử dụng, các hoạt động thống kê của quản trị.
  Khóa tài liệu xem tại một quốc gia cụ thể và theo dải IP, ví dụ chỉ có thể mở tệp tin số ở Việt Nam,
hay tại văn phòng
  Đăng nhập tài liệu – in và quyền xem ai đã mở/in tài liệu.
  Cho phép chuyển đổi giấy cấp phép giữa các thiết bị đọc số.
   Thực hiện các thay đổi hàng loạt của hệ thống (ví dụ : cấp cho người dùng một cấp phép bổ sung)
  Các tùy chọn kết nối Internet linh hoạt để kiểm soát truy cập.
  Tùy chỉnh hết hạn, trang chào mừng, và các thông báo & URL sử dụng trái phép. Hiển thị các thông báo hết hạn trước khi tài liệu hết hạn.
  Lọc tìm kiếm nâng cao và sắp xếp với tùy chọn bộ lọc bổ sung tìm kiếm nâng cao.
Tìm tài liệu bản ghi.
  Tạo báo cáo và xem số liệu thống kê bổ sung.
  Sao lưu và khôi phục dữ liệu hệ thống.
  Tính năng trình xem trên Web (Web Viewer) bao gồm chính sách cho phép đăng nhập nhiều lần và đặt lại mật khẩu.
  Khả năng tích hợp các hệ thống thương mại điện tử với tính năng mở rộng.
Lĩnh vực quản lý mà giải pháp quản lý quyền số có thể được áp dụng:

 

Mọi thông tin chi tiết tư vấn và dự toán tài chính phù hợp với từng khách hàng, đề nghị liên lạc với chúng tôi:

ĐT: 84-4-35640225   Email: sales@ted.com.vn; info@ted.com.vn