Rosetta là giải pháp quản lý, lưu trữ và bảo quản tài nguyên số toàn diện cho các thư viện, trung tâm lưu trữ, bảo tàng và các tổ chức số khác. Rosetta cho phép quản lý bộ sưu tập số an toàn và bảo mật, cũng như chuyển giao mọi loại hình thông tin số, đồng thời đảm bảo khả năng bảo quản chúng cho truy cập của nhiều thế hệ mai sau.

Icon

Giải pháp Quản lý tài sản số (DAM) và Bảo quản số toàn diện

Loại bỏ các quy trình và quản trị trùng lặp cũng như duy trì sự nhất quán của dữ liệu. Rosetta là sự tổng hợp đầy đủ mọi tính năng vận hành quản lý tài sản số (DAM) và bảo quản số (DPS) trên nhiều kho dữ liệu trong cùng một giải pháp thống nhất.

Icon

Quy trình công việc theo Logic

Khả năng định nghĩa những quy tắc và quy trình công việc riêng và đặc thù nhằm đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại và tăng trưởng liên tục. Trình quản trị logic công việc/tác vụ của Rosetta đem đến nhiều tùy chọn cấu hình linh hoạt và nâng cao.

Icon

Ứng dụng Mở – Linh hoạt, có khả năng tùy biến và mở rộng cao

Rosetta là một ứng dụng dịch vụ có tính mở cao. Khả năng mở rộng những chức năng cốt lõi của Roseta và tích hợp với nhiều giải pháp và công cụ của bên thứ ba, đồng thời sử dụng kho giao diện lập trình ứng dụng (API) phong phú, các ứng dụng chức năng riêng tích hợp (plug-ins) và những giao diện có tính mở cao.

Icon

Tính khả ứng cao - Xử lý Bộ sưu tập số ngày một tăng trưởng

Rosetta cung cấp một hạ tầng cấu trúc mở rộng cao có khả năng giải quyết nhu cầu bảo quản và quản lý những bộ sựu tập số tăng trưởng không ngừng theo thời gian. Tổ chức của bạn có thể khởi đầu với một kiến trúc quản lý quy mô nhỏ và mở rộng giải pháp khi cần thiết.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Rss image

Tính toàn diện

Năng lực bảo quản và quản lý rủi ro đối với dữ liệu số được phát triển sẵn có tuân thủ tiêu chuẩn dẫn dắt trong ngành như tiêu chuẩn Hệ thống Thông tin Lưu trữ Mở (OAIS - Open Archival Information System), Lược đồ Từ điển Dữ liệu PREMIS (PREservation Metadata: Implementation Strategies), METS/ALTO...

Rss image

Cơ sở dữ liệu về định dạng số

Một cơ sở dữ liệu thư viện về định dạng số được duy trì bởi cộng đồng sẽ cung cấp thông tin về định dạng số, ứng dụng mở định dạng số, các bộ trích xuất siêu dữ liệu kỹ thuật cũng như các rủi ro của các định dạng số.

Rss image

Đa dạng trình xem

Rosetta cung cấp nhiều trình xem tài liệu số hình thức tích hợp (plug-ins) và cho phép thư viện dễ dàng thêm vào một trình xem mới cũng như tăng khả năng tiếp cận nội dung đối với người dùng.

Rss image

Trung lập trong lưu trữ

Lớp Phân tách Lưu trữ tích hợp sẵn (Storage Abstraction Layer) của Rosetta sẽ bảo vệ khoản đầu tư vào phần cứng lưu trữ và tận dụng những khoản đầu tư đó vào trong những giải pháp lưu trữ hiện có.

Rss image

Đem lại giá trị nhanh chóng

Bắt đầu với lợi ích đem lại từ Rosetta ngày hôm nay với khả năng cấu hình tích hợp linh hoạt (OTB) và các công cụ được cài đặt trước và mở rộng trong tương lai.

Rss image

Hỗ trợ mạnh mô hình chia sẻ ứng dụng (Consortium)

Rosetta cung cấp một giải pháp dễ dàng vận hành và hiệu quả chi phí đối với các tổ chức chia sẻ ứng dụng và dịch vụ quản lý (Consortia), đồng thời cho phép các tổ chức chia sẻ tài nguyên và quy trình làm việc trong khi vẫn duy trì được sự chia tách kho dữ liệu hoàn toàn độc lập.

quote

Những lợi ích của Rosetta là khả năng
xác nhận tính hợp lệ của nội dung và
theo dõi tài sản số cũng như tùy biến
hệ thống phù hợp nhất với nhu cầu quản lý của chúng tôi quote

Jennifer L. Thoegersen, Thủ thư bảo quản dữ liệu số, Đại học Nebraska–Lincoln

Tất cả nhận xét
Hãy xem Rosetta vận hành trong thực tế. Xem giới thiệu

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI