Những máy quét i2S đều được vận hành với bộ giải pháp LIMB: LIMB Capture, được kết nối với Limb Maestro, một giải pháp tạo thuận lợi cho quản lý quy trình chuỗi số hóa; LIMB Processing, cho xử lý hình ảnh và cuối cùng, LIMB Gallery, giúp xây dựng một thư viện số chia sẻ hình ảnh nhanh chóng và dễ dàng tới người dùng tin của khách hàng. LIMB Capture dễ sử dụng và cung cấp hai giao diện khác nhau: giao diện xử lý số hóa năng suất cao và giao diện tự phục vụ tại các phòng đọc thư viện.

Image Full

LINH HOẠT

 • Số hóa tài liệu đóng tập mà không làm biến dạng hình ảnh.
 • Tự động căn chỉnh vào giữa để loại bỏ hình ngón tay và những đối tượng không mong muốn khác.
 • Tự động cân chỉnh giữa trước và sau khi quét ảnh.
 • Nhiều lựa chọn xử lý lề sách và định dạng lưu tệp tin khác nhau.
 • Với LIMB Capture, công việc số hóa trở lên đơn giản và tối ưu hơn.

Image Full

TÙY BIẾN VÀ TÍCH HỢP

 • Tùy biến cấu hình: cho phép lựa chọn những phân hệ phù hợp với nhu cầu của người dùng (phân hệ OCR/thanh toán/xử lý).
 • Thân thiện: LIMB Capture vận hành mọi dòng thiết bị quét được phát triển bởi i2S.
 • Tích hợp tất cả trong một: LIMB Capture có thể được kết nối với tất cả bộ giải pháp LIMB suite

Image Full

Image Full

ƯU ĐIỂM

 • Thông minh:
  • Nhận diện định dạng tự động và dấu ngón tay chen hình ảnh.
  • Cân chỉnh tự động, nhiều khung hình lưu và loại bỏ yếu tố nhiễu hình ảnh không mong muốn.
  • LIMB Capture khiến cho công việc số hóa dễ dàng hơn
  • Xem trước hình ảnh màu theo thời gian thực được nâng cao.
 • Tất cả trong một:
  • LIMB Capture có thể được cấu hình đồng bộ hoàn toàn với bộ phầm mêm LIMB Suite
  • Giao diện giống nhau cho mọi dòng thiết bị quét và số hóa của i2S
 • Có khả năng tùy biến cấu hình:
  • Cấu hình hệ thống tự nhận diện cấu hình và quản lý người dùng
  • Cấu hình một trong hai giao diện: Năng suất cao và Tự phục vụ
 • Nhiều định dạng tệp tin:
  • Tiết kiệm thời gian với Limb Capture, dữ liệu đầu ra khác nhau trong một lần quét
  • TIFF (8/16 bits), JPEG, PDF, JP2, PNG, BMP, DNG
  • Một trang đơn/nhiều trang (TIFF, PDF)
  • PDF có thể tìm kiếm được (OCR)

Image Full

HAI GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

 • Giao diện năng suất cao:
  • Quản lý màu theo chuẩn ICC
  • Danh mục hình ảnh đại diện hiển thị cho hành động xóa/thêm/chèn dễ dàng
  • Môi trường sản xuất dữ liệu: đăng nhập, gán thẻ siêu dữ liệu, siêu dữ liệu đầu ra METS
  • Quản lý chuyển tệp tin theo thời gian thực (MFT – Managed File Transfer)
 • Giao diện tự phục vụ:
  • Tự động nhận diện tài liệu và cắt hình
  • Lưu trực tiếp
  • Nhiều định dạng lưu tệp tin: FTP,  thư điện tử, máy in, Cloud (WebDAV), Google Drive, Dropbox, USB
  • LIMB Capture cung cấp một giao diện API để kết nối tới hệ thống thanh toán bằng tiền cho các dịch vụ quét ảnh/số hóa cá nhân tại phòng đọc tự phục

Image Full

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI