TỔNG QUAN

GIẢI PHÁP AN NINH TÀI LIỆU VÀ QUẢN LÝ QUYỀN SỐ

Giải pháp an ninh tài liệu và bảo vệ tài liệu số là một giải pháp quản lý quyền số giúp triển khai dịch vụ mượn và chia sẻ điện tử tài liệu số an toàn, tới đúng người được ủy quyền xem/truy cập, và đúng mục đích, bản quyền, hay quản lý truy cập bộ sưu tập số hạn chế trong thư viện số, tổ chức thông tin có nhu cầu chuyển giao thông tin dưới dạng số. Giải pháp phần mềm này đươc triển khai như lớp ứng dụng trung gian nhằm quản lý quyền số tài liệu PDF sau truy cập nhằm cho phép và kiểm soát quyền sử dụng các tài liệu dưới định dạng số PDF được tạo ra, quản lý trong các ứng dụng quản lý tài sản số (DAM) hay kho lưu trữ và bảo quản số (IR, DPS). Giải pháp nhằm ngăn chặn việc sao chép, chỉnh sửa, in hoặc giới hạn số trang in, chụp màn hình từ thao tác bàn phím, ngăn chặn việc chia sẻ và đăng tải các tệp tin PDF không được ủy quyền từ các nguồn trên Internet. Kiểm soát tài liệu PDF hết hạn và truy hồi quyền truy cập xem tài liệu PDF vào bất cứ lúc nào, cũng như áp dụng kỹ thuật nhúng thủy ấn (watermarks) giúp xác nhận nguồn gốc của tài liệu đối với các tài liệu bản quyền được in ra hoặc để ở chế độ chỉ xem. Giải pháp bao gồm hai ứng dụng thành phần:

1.Phần mềm bảo vệ và mã hóa tài liệu với chính sách quyền số đối với tệp tin PDF:

 • Một phần mềm bảo vệ an ninh tài liệu PDF với tính năng quản lý quyền số nhằm kiểm soát truy cập, tiếp cận và sử dụng tài liệu dưới định dạng PDF như:
 • Ngăn sao chép, sửa đổi, in ấn (hoặc giới hạn số lần in được phép), và ngăn chụp màn hình từ thao tác trên máy tính,
 • Ngăn những tệp tin PDF khỏi bị chia sẻ và phân phối qua mạng Internet
 • Kiểm soát sự hết hạn đọc của tệp tin PDF và thu hồi quyền truy cập tới tài liệu PDF đã được bảo vệ bất cứ khi nào, và gán thủy ấn/hình mở (watermark) động tới tài liệu được in ra và/hoặc trình xem tài liệu.
Bảo vệ tệp tin PDF khỏi truy cập trái phép::
 • xem và in ra
 • sửa đổi và sao chép
 • lưu và chia sẻ
 • in ra tệp tin, định dạng PDF, và máy in hình ảnh
 • chụp ảnh màn hình (ngăn in màn hình và một phần nhỏ màn hình)
Chính sách của quyền số:
 • khi tài liệu không thể xem được nữa
 • khi tài khoản người dùng hết hạn
 • liệu người dùng có thể xem tài liệu PDF đã được bảo vệ ngoại tuyến (offline) hay chỉ khi được kết nối với Internet
 • liệu người dùng có thể xem tài liệu PDF được bảo vệ trong môi trường ảo và ứng dụng khách
Hiệu lực của quyền số:
 • số lượt xem
 • số lượng bản in (hoặc ngăn in hoàn toàn)
 • hết hạn quyền mở/xem tài liệu (theo một ngày cố định, số ngày xem, số lần xem hoặc số lần in)
 • thu hồi quyền xem tài liệu
 • khoảng thời gian và chính sách lưu giữ tài liệu – đảm bảo tài liệu không thể truy cập được khi thời hạn hợp lệ đã hết.
Khóa tệp tin PDF vào thiết bị xem hoặc lưu::

Cho phép khóa quyền đọc tài liệu PDF vào:

 • Máy tính cá nhân, thiết bị di động , hoặc máy tính bảng
 • Thẻ nhớ USB (không cần cài đặt, truy cập ngoại tuyến)

hoặc cho phépsử dụng trình xem Web (không cài đặt) để xem tài liệu được bảo vệ trong một trình duyệt trên bất kỳ hệ điều hành nào.

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO PHỔ BIẾN TÀI LIỆU
 • Đảm bảo tài liệu PDF trên máy tính người dùng không tải những tệp tin chưa được bảo vệ tới máy chủ mà nằm ngoài sự kiểm soát.
 • Phân phối tài liệu PDF được bảo vệ như bất kỳ tệp tin PDF nào khác.
 • Tài liệu PDF an toàn cả trong quá trình chuyển giao và trong quá trình sử dụng sau đó.
 • Bảo vệ tài liệu PDF bất kể nó được lưu ở đâu hoặc được gửi cho ai. Nó đảm bảo chính sách an ninh tài liệu giám sát sử dụng và cho phép người dùng thay đổi hình thức truy cập – thậm chí sau khi tài liệu đã được phân phối.

QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ NGƯỜI DÙNG ĐƠN GIẢN
 • Quản lý tài khoản người dùng và biểu ghi tài liệu trực tuyến với hệ thống quản trị trên Web (cài trên máy chủ hoặc máy tính riêng)
 • Quản lý những thuê bao tài liệu của khách hàng sử dụng khái niệm như các ấn phẩm được xuất bản.
 • Bảo vệ tệp tin PDF theo khối dữ liệu mà không cần sự can thiệp bởi người dùng sử dụng một công cụ mã hóa theo khối dữ liệu để tự động hóa bảo vệ tài liệu PDF.
 • Có khả năng tích hợp chức năng bảo vệ tài liệu tới các hệ thống thương mại điện tử để đảm bảo quản lý 24×7 tài liệu PDF (cho cấp phép truy cập) sử dụng công cụ tích hợp thương mại điện tử sẵn có.
 • Giải pháp dễ dàng sử dụng và triển khai nhanh chóng và hoàn toàn linh hoạt.

CHỨC NĂNG NHÚNG THỦY ẤN CHO TÀI LIỆU
Thông tin hệ thống và người dùng (tên, địa chỉ thư điện tử, ngày/tháng, …) có thể được hiển thị động trên bất kỳ tài liệu PDF được bảo vệ nào khi được in ra và/hoặc xem mà không cần phải xử lý bảo vệ từng tệp tin một cho từng người dùng.
Chức năng nhúng thủy ấn (Wartermarking) cho tài liệu cung cấp khả năng bảo vệ và thể hiện nguồn gốc PDF đối hành động chụp ảnh, sao lưu từ máy photo hoặc người dùng chụp ảnh bằng thiết bị di động.
AN NINH TÀI LIỆU PDF ĐỐI VỚI BẢO VỆ  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Giải pháp an ninh tài liệu PDF cung cấp khả năng quản lý quyền số cho tệp tin PDF đối với tài liệu số thông qua một cơ chế nhiều lớp mà không dựa vào mật khẩu. Một trình xem tài liệu bảo mật PDF (được cài đặt tại máy tính hoặc trên trình duyệt web) cung cấp khả năng thực thi thông mình quyền mã hóa PDF và đồng thời kiểm soát, đảm bảo người dùng không được tiếp cận những lộ hổng an ninh của tệp tin PDF.

Nếu người dùng tìm kiếm một giải pháp bảo vệ tài liệu PDF chưa từng có trước kia nhằm bảo vệ thông tin có giá trị, muốn kiểm soát tài liệu được sử dụng như thế nào, cũng như mong muốn mở rộng khả năng bảo vệ ngoài hình thức bằng mật khẩu, toàn diện hơn, đây là giải pháp phần mềm cần được triển khai.

2. Máy chủ quản lý quyền số tệp tin PDF

Máy chủ quản lý quyền số tệp tin PDF chuyển giao khả năng quản lý quyền số trong doanh nghiệp, tổ chức thông tin thư viện, nhà xuất bản, kho số, lưu trữ… đối với tệp tin PDF, đồng thời hỗ trợ tổ chức cần thêm chức năng tăng cường và sự linh hoạt để kiểm soát sử dụng tài liệu – tăng cường an ninh đối với bảo vệ tệp tin PDF, ủy nhiệm truy cập của người quản trị, tùy biến thông báo và hiển thị, xử lý theo khối dữ liệu,… và cho phép tổ chức kiểm tra  và giám sát tài liệu của họ được sử dụng thế nào. Nó bao gồm tất cả các tính năng an ninh đối với tài liệu:

 • Ngăn phân phối mà không được ủy quyền những tài liệu được bảo vệ quyền số, sao chép, sửa đổi, in ấn, chụp màn hình, hết hạn mở/đọc tài liệu, thu hồi quyền xem tài liệu, nhúng thủy ấn (wartermarks), và
 • Nhiều tính năng khác – ghi lại nhật ký tiếp cận đối với tài liệu, hạn chế đọc tài liệu theo giải IP hoặc quốc gia, kiểm tra cấp phép và chuyển quyền đọc linh hoạt, phân quyền quản trị và báo cáo.
Kiểm soát quyền truy cập của quản trị viên:

Kiểm soát quản trị viên nào có thể bảo vệ tài liệu PDF, gán quyền truy cập tài liệu và quản trị hệ thống:

 • Mỗi quản trị viên có tài khoản người dùng và mật khẩu riêng rẽ cho đăng nhập tới hệ thống quản trị
 • mọi hành động thực hiện bởi mỗi quản trị viên sẽ được ghị lại nhật ký riêng rẽ để người quản lý biết được hành động/sư kiện nào đã do ai thực hiện
 • mỗi quản trị viên có thể được phân quyền truy cập đầy đủ hoặc chỉ đọc đối với hệ thống quản trị và xử lý các lệnh tích hợp hệ thống thương mại điện tử
Khóa tệp tin PDFs vào vị trí xem:

Có khả năng khóa tài liệu PDF vào:

 • những vị trí xem trong một quốc gia – cho phép hoặc không cho phép truy cập từ một quốc gia cụ thể nào đó
 • theo một IP hoăc giải IP cụ thể (vd., đảm bảo tài liệu chỉ được xem tại văn phòng)

Chặn hoặc cho phép truy cập theo cấp độ quốc gia trên một cơ sở dữ liệu người dùng và toàn cầu. Nếu không biết được địa chỉ IP của người dùng hay quốc gia, hệ thống có thể tự lấy và nhập thông tin này khi người dùng đăng ký cấp phép hoặc sử dụng trình xem Web lần đầu tiên.

Giám sát và lưu nhật ký sử dụng tài liệu:
 • lưu nhật ký lần xem tài liệu
 • lưu nhật ký lần in tài liệu
 • lưu 5 lần truy cập, xem và in tài liệu gần nhất
Chuyển đổi giấy phép xem giữa các thiết bị đọc số:

Cho phép người dùng chuyển đổi quyền cấp phép xem tài liệu từ một thiết bị đọc số này một thiết bị đọc số khác. Ví dụ, nghĩa là nếu một thiết bị A không còn dược sử dụng nữa, sau đó thiết bị B sẽ được sử dụng thay thế (sự chuyển đổi quyền đọc/xem tài liệu từ thiết bị A sang thiết B sẽ là một thao tác bỏ kích hoạt cấp phép đọc ở thiết bị A và kích hoạt quyền đọc ở thiết bị B).

MỞ RỘNG KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÂN PHỐI TÀI LIỆU
 • Giới hạn sử dụng tài liệu số trong phạm vi của tổ chức, hoặc cho phép định danh truy cập tới các bên thứ ba, bất kể thiết bị nào được sử dụng.
 • Ngăn cản tài liệu được sử dụng ở những nước cụ thể để có được sự kiểm soát bản quyền thích hợp hay tuân thủ quy định của quốc gia.
 • Người dùng không thể đăng ký hay sử dụng tài liệu nếu họ truy cập từ một vị trí trong một quốc gia nước bị cấm hoặc sử dụng trên những đia chỉ IP không được cấp quyền.
MỞ RỘNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU, NGƯỜI DÙNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DỄ DÀNG
 • Thực hiện thay đổi theo khối dữ liệu hệ thống trên phạm vi toàn hệ thống (vd., trao cho mỗi người dùng một cấp phép gia hạn thêm) bằng chỉ một thao tác.
 • Cho phép người dùng chuyển đổi cấp phép đọc/xem tài liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác (chỉ đối với cấp phép vẫn còn hiệu lực trên một thiết bị).
 • Kiểm soát quyền quản trị với nhiều chi tiết đăng nhập, kiểm tra, và quyền truy cập.
 • Nhiều tùy chọn lọc tăng cường (vd., chỉ hiển thị tài liệu được phép in) cho phép người dùng tìm thấy khách hàng và tài liệu mà họ đang tìm kiếm dễ dàng hơn.
 • Ứng dụng các bộ lọc tới các tùy chọn tìm kiếm hiện có nhằm cung cấp khả năng hiện thị chi tiết hơn đối với đầu mục tài liệu đang được tìm kiếm.
 • Cho phép gán thêm ghi chú tài liệu có khả năng tìm kiếm được..
 • Cho phép sao lưu và khôi phục dữ liệu hệ thống.

LƯU NHẬT KÝ NGƯỜI DÙNG VÀ TÀI LIỆU

Tương tự như phần mềm mã hóa tài liệu PDF, máy chủ quản lý quyền số PDF ghi lại nhật ký khi người dùng:

 • nhận và mở đăng nhập bằng thư điện tử quyền truy cập trên trình xem/trình duyệt Web,
 • đăng ký quyền truy cập của họ,
 • đăng nhập tới trình xem trên Web,
 • xem một tài liệu
 • in một tài liệu

Ngoài ra, máy chủ quản lý quyền số cũng ghi lại nhật ký:

 • xác định vị trí người dùng truy cập từ quốc gia nào
 • truy cập và thao tác của từng người quản trị
 • giám sát an toàn ai đang sử dụng tài liệu và khi nào, và liệu người dùng có đang cố gắng đăng ký quyền truy cập từ một vị trí không được ủy quyền (vd., người dùng đang chia sẻ tài liệu với người khác).
TÙY BIẾN VÀ BÁO CÁO

Máy chủ quản lý quyền số tài liệu PDF cho phép tùy biến theo yêu cầu riêng của mỗi tổ chức.s.

 • Tùy biến thông báo sử dụng không được ủy quyền và hết hạn tài liệu với ngôn ngữ văn bản riêng, hoặc đưa người dùng tới một trang web thông báo.
 • Đưa người dùng tới một trang web khi mở tài liệu lần đầu tiên.
 • Hiển thị thông báo hết hạn “n” ngày trước khi tài liệu hết hạn để cảnh báo người dùng.
 • Sử dụng các bộ lọc tìm kiếm nâng cao và sắp xếp để hiển thị dữ liệu cụ thể (vd., chỉ hiển thị tài liệu không được phép in mà sắp hết hạn.
 • Phát sinh báo cáo đối với người dùng, tài liệu và ấn phẩm.
 • Xem 5 tài liệu được truy cập nhiều nhất, ai truy cập chúng và khi nào.
 • Cho phép người dùng tùy biến thư điện tử cấp phép và trình xem trong môi trường Window với logo riêng.

SỬ DỤNG NGOẠI TUYẾN, THU HỒI QUYỀN NGƯỜI DÙNG VÀ TÀI LIỆU

Máy chủ quản lý quyền số cho phép bạn có khả năng linh hoạt hoàn toàn khi yêu cầu người dùng kết nối với máy chủ quản trị. Việc thực thi chính sách người dùng phải kết nối để xem tài liệu cho phép tổ chức thực hiện thu hồi quyền xem nhanh chóng, xong nó có thể không thuận tiện khi người dùng không có kết nối Internet (vd., trên thuyền, máy bay), nhưng họ lại cần xem tài liệu được bảo vệ. Để giải quyết vấn đề này, máy chủ quản lý quyền số cung cấp một chức năng tăng cường:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu sau “n’ ngày và sau đó không lặp lại. Tùy chọn này hữu ích nếu người dùng bán một sách điện tử hoặc khóa học đào tạo ngoại tuyến, xong người dùng muốn thực thi chính sách kết nối Internet sau 30 ngày để thu hồi quyền truy cập nếu phải trả lại tiền cho một giao dịch mua bán sách điện tử.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu khi kết nối Internet sẵn có. Đây là tùy chọn linh hoạt nhất. Nếu muốn thu hồi quyền của người dùng, truy cập tài liệu sẽ được thu hồi ngay khi người dùng kết nối tới Internet.
 • Thời gian gian hạn “n” ngày cho một kết nối Internet. Bằng việc cài đặt thời gian gia hạn, có thể cảnh báo người dùng cần kết nối Internet để tiếp tục sử dụng tài liệu được bảo vệ.

 

MÁY CHỦ QUẢN LÝ QUYỀN SỐ CHO BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IPR)
 • Máy chủ quản lý quyền số cho phép người dùng trao đổi an toàn tài liệu trong các môi trường khác nhau mà không yêu cầu người dùng phải triển khai một hạ tầng công nghệ cụ thể (vd., Mircosoft RMS). Điều này cho phép người dùng có thể bán tài liệu an toàn với người nằm ngoài tổ chức của họ.
 • Người dùng có thể kiểm soát truy cập tài liệu bất kể chúng được lưu ở đâu, khóa tài liệu vào thiết bị đọc/xem, thẻ nhớ USB, giải IP và quốc gia, chỉ cấp quyền tiếp cận tài liệu trong một khoảng thời gian nhất định, và thu hồi quyền sử dụng khi cần thiết và ngay lập tức.
 • Nếu người dùng đang tìm kiếm một giải pháp an toàn thay thế cho bao vệ tài liệu bằng mật khẩu, mong muốn kiểm soát tài liệu PDF được sử dụng như thế nào, thực thi quyền ngay cả chúng lưu ở đâu, và lưu lại nhật ký người dùng làm gì với tài liệu, xin hãy nghĩ đến máy chủ quản lý quyền số của chúng tôi.

TÍNH NĂNG

Ứng dụng bảo vệ tài liệu số dưới định dạng PDF an toàn như sau:

Bảo vệ mạnh hơn mật khẩu
Không sao chép và chia sẻ với người dùng trái phép
Bị khóa vào các máy tính tải về và các thiết bị USB lưu trữ tệp tin
Không thể sử dụng các thao tác trên máy tính và thiết bị số chụp ảnh màn hình tài liệu
Có thể đóng dấu các thông tin người dùng vào tài liệu như tên, email, công ty, ngày/tháng
Kiểm soát in ấn – ngăn chặn việc in ấn hoặc giới hạn số trang in hoặc cho phép in không hạn
Có thể hết hạn sau một vài lượt xem, ngày, bản in hoặc một ngày cố định.
Có thể bị truy hồi quyền xem tài liệu vào bất cứ lúc nào.
Có thể xem tài liệu trực tuyến và ngoại tuyến
Có thể được tùy chỉnh với thông báo sử dụng trái phép

Bảo vệ tệp PDF khỏi việc sử dụng trái phép và lạm dụng

  Dễ dàng bảo vệ và quản lý quyền số với tài liệu truy cập trong môi trường thư viện số, Internet:

 • Bảo vệ tệp tin PDF tại máy tính của người dùng – không tải các tệp tin không an toàn tới các máy chủ ngoài tầm kiểm soát của người dùng.
 • Chuyển giao các tài liệu PDF an toàn như các tệp tin khác.
 • Quản lý tài khoản người dùng và các bản ghi tài liệu trực tuyến với hệ thống quản lý dựa trên nền tảng web (lưu trữ tại máy chủ hoặc máy người dùng).
 • Hiển thị các hoạt động quản trị (ví dụ : gửi lại mã cấp phép mở tệp tin số).
 • Hệ thống quản trị tự động gửi thư điện tử giấy phép cho người dùng. Các tệp đã được kiểm tra nên người dùng có thể xem khi tệp tin đã gửi, đã nhận và đã mở xem.
 • Quản lý thuê bao khách hàng bằng việc sử dụng khái niệm riêng của tài liệu xuất bản.
 • Xem tóm tắt về việc sử dụng tài liệu và hệ thống với bảng thống kê, biểu đồ tròn và bản ghi.
 • Không giới hạn số trang tài liệu được bảo vệ hoặc số người xem.
 • Khởi động và chạy chưa đến 5 phút.

Kiểm soát bảo mật với quản lý quyền số trong doanh nghiệp

Tổng quan về tính năng DRM doanh nghiệp

Giải pháp máy chủ quản lý quyền số gồm các tính năng của quản lý quyền của người dùng đối với một tệp tin số được chuyển giao trong môi trường nối kết mạng. Dưới đây là các tính năng bổ sung của giải pháp máy chủ quản lý quyền số được triển khai cùng với giải pháp an ninh tài liệu số:

Kiểm soát truy cập và sử dụng, các hoạt động thống kê của quản trị.
Khóa tài liệu xem tại một quốc gia cụ thể và theo dải IP, ví dụ chỉ có thể mở tệp tin số ở Việt Nam,hay tại văn phòng
Đăng nhập tài liệu – in và quyền xem ai đã mở/in tài liệu.
Cho phép chuyển đổi giấy cấp phép giữa các thiết bị đọc số.
Thực hiện các thay đổi hàng loạt của hệ thống (ví dụ : cấp cho người dùng một cấp phép bổ sung)
Các tùy chọn kết nối Internet linh hoạt để kiểm soát truy cập.
Tùy chỉnh hết hạn, trang chào mừng, và các thông báo & URL sử dụng trái phép. Hiển thị các thông báo hết hạn trước khi tài liệu hết hạn.
Lọc tìm kiếm nâng cao và sắp xếp với tùy chọn bộ lọc bổ sung tìm kiếm nâng cao.
Tìm tài liệu bản ghi.
Tạo báo cáo và xem số liệu thống kê bổ sung.
Sao lưu và khôi phục dữ liệu hệ thống.
Tính năng trình xem trên Web (Web Viewer) bao gồm chính sách cho phép đăng nhập nhiều lần và đặt lại mật khẩu.
Khả năng tích hợp các hệ thống thương mại điện tử với tính năng mở rộng.
MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI
 • Hệ điều hành được hỗ trợ:
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 10
 • Hệ điều hành trình xem tài liệu
  • Windows – Vista, 7, 8, 10
  • Mac – OSX 10.7 & above
  • iOS – 8.1 & above
  • Android – 4.0 & above
 • Trình xem tài liệu không phụ thuộc hệ điều hành
  • Trình xem trên Web  – làm việc với bất kỳ trình duyệt được hỗ trợ trên bất kỳ hệ điều hành nào:
   • Windows: Microsoft Edge; nternet Explorer 11; Chrome 37; Firefox 32; Opera 25; Comodo Dragon 33
   • MAC: Safari 6.1.6; Chrome 37; Firefox 32; Opera 24
   • IOS: Safari 7; Chrome 37; Opera Mini 8
   • Android: Firefox 32; Chrome 37; Opera 24
   • Linux: Firefox 32; Chrome 37
   • Chrome OS: Chrome 37
  • Trình xem USB  –  chỉ trong môi trường Windows.
 • Kích thước tệp tin tối đa được hỗ trợ: 200MB.
 • Yêu cầu máy chủ:
  • Linux – Red Hat, Suse, Fedora
  • Windows – 2003 hoặc mới hơn
 • Máy chủ được cài đặt những phần mềm sau:
  • Cơ sở dữ liệu MySQL
  • MySQLi
  • PHP version 5.6 – 7.2
  • Apache HTTP server
  • IndigoMail hoặc chương trình gửi thư điện tử tương tự, vd., MS Exchange (máy chủ Windows)
 • Phần cứng yêu cầu tối thiểu: Intel Xeon 4 core, 3.1GHz, 8 GB DDR RAM, 1TB hard drive
LĨNH VỰC

Lĩnh vực Áp dụng

Bảo vệ Thư viện và Trung tâm Thông tin
Thư viện và sự chuyển đổi sách vật lý sang sách điện tử: Sử dụng giải pháp quản lý quyền số để cung cấp dịch vụ mượn và phân phối sách điện tử an toàn. Thư viện vẫn có các bộ sưu tập lớn, các tác phẩm được xuất bản có giá trị so với các tài liệu sẵn có trên Internet. Thư viện sử dụng công nghệ quản lý quyền số với sách điện tử sẽ cung cấp dịch vụ quản trị các quyền đọc số nhằm làm tăng số người đọc và các khoản thu nhập cũng như là việc phục hồi các giá trị lưu trữ và bảo quản cần thiết. Tài liệu được tạo ra đơn giản nhất là ở định dạng PDF. Đây là định dạng được lưa chọn in ấn xuất bản các tài liệu lâu dài và đáp ứng nhu cầu tốt. Yêu cầu lưu trữ và trị giá các bản sao chép điện tử thấp và rẻ. Giải pháp quản lý quyền số của chúng tôi xử lý các công nghệ an ninh tài liệu tiên tiến nhất đối với định dạng PDF, và có thể áp dụng các kiểm soát chính sách để quản lý và thống kê.
Kiểm soát việc sử dụng sách điện tử
Việc chuyển đổi sang các tài liệu sách điện tử giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Bằng việc triển khai hệ thống quản lý quyền số cho sách điện tử, người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng. gia hạn ngày mượn tự động và hạn chế các địa điểm sử dụng sách điện tử.
Tính năng của giải pháp quản lý quyền số của chúng tôi đảm bảo:
1. Theo dõi số lần sách được mở (hoặc được đọc).
2. Kiểm soát số lần sách được mượn, thời gian mượn có thể thay đổi sau khi sách được mượn
3. Cho phép hoặc từ chối in ấn
4. Ghi lại số lần sách được in. Khả năng đếm số bản in từ các tài liệu không bản quyền có thể là một tính năng bổ sung hữu ích thư viện cần có thêm doanh thu.
5. Thêm thủy ấn (Watermark) vào những mục đã xem khiến việc chụp ảnh trở nên khó hơn bằng cách nhận diện người sử dụng . Watermark không làm khó khăn người sử dụng trong việc tiến hành các chức năng chính.
6. Giới hạn việc sử dụng sách điện tử trong Thư viện. Nói chung Thư viện hạn chế việc truy cập vào một dải IP cụ thể, dải IP này là mạng của Thư viện được kiểm soát việc truy cập mạng. Điều này có thể giải quyết việc sử dụng các thiết bị đọc số cá nhân sử dụng các điểm truy cập (Hot Spot) và  được giới hạn bởi phạm vi của các thiết bị phát tín hiệu WIFI, và vẫn giữ được quyền kiểm soát ngay cả khi tài liệu được đưa ra khỏi Thư viện.
7. Cho phép sử dụng tài liệu ngoại tuyến – offline (không yêu cầu đường truyền Internet) nhưng vẫn đảm bảo các kiểm soát đọc số có hiệu lực.
8. Cho phép bán các tài liệu sách điện tử. Mặc dù đôi khi các thư viện bán sách ra khỏi bộ sưu tập, điều này là khả thi đối với hệ thống quản lý quyền số để chuyển đổi từ cấp phép “cho mượn” sang việc bán các tài liệu sách điện tử.
9. Giải pháp quản lý quyền số đối với sách điện tử làm cho tất cả các tài liệu cũng như là các tài liệu cá nhân đều có sẵn trên một thiết bị duy nhất. Giải pháp của chúng tôi hỗ trợ việc khóa các tài liệu vào một thiết bị USB,  cùng với các từ khóa mã và trình xem (vì thế người dùng không cần thiết lập bất kỳ phần mềm nào để bảo vệ quyền xem sách). Sách điện tử có thể được cấp phép một lần – hàng ngàn sách điện tử có thể được bảo vệ bằng thiết bị USB nhưng chỉ có người dùng đã mua mới có thể xem được.
Bảo vệ các Khóa đào tạo
 Bảo vệ các Khóa đào tạo với Giải pháp an ninh tài liệu PDF
Các Khóa đào tạo thường rất tốn kém để tạo ra và cập nhật. Chúng thường chứa các thông tin hoặc các phương pháp độc quyền. Chúng luôn chứa các kinh nghiệm của người đào tạo, những người có chuyên môn để trình bày các thông tin phức tạp bằng nhiều cách khác nhau để người học dễ dàng tiếp thu và hiểu được vấn đề nhanh chóng. “Going Digital” với các Khóa đào tạo không phải là một vấn đề khó khăn về mặt kỹ thuật nữa. Các trang trình bày có thể được chuyển đổi sang định dạng PDF, và người thuyết trình và các ghi chú về khóa học cũng có thể được chuyển đổi sang định dạng đó ngay lập tức. Nhưng các Khóa đào tạo không chỉ là một tài liệu độc lập, nó là tập hợp của rất nhiều tài liệu. Và mỗi tài liệu đều có các quyền kiểm soát cần thiết khác nhau.
Mỗi tài liệu đào tạo hoàn chỉnh có thể được chỉ định cho một ấn phẩm, nhưng đồng thời các kiểm soát mỗi tài liệu có thể khác nhau. Điều này đơn giản hóa việc quản lý nhà cung cấp bởi vì họ chỉ phân bổ quyền truy cập vào các ấn phẩm (khóa học) cho sinh viên hoặc giảng viên, và giải pháp quản lý quyền số của chúng tôi sẽ quản lý ấn phẩm còn lại. Và người đào tạo có thể cho phép người dùng in tài liệu có hoặc không có watermarks, vì vậy các khóa đào tạo có thể không cần bảo vệ bằng watermak, những các bản sao chép thì có bởi vì không ai muốn tên của mình có trên các tài liệu trái phép.
Giải pháp quản lý quyền số cũng ngăn chặn việc sao chép tài liệu dưới nhiều hình thức. Chúng có sẵn việc thiết lập ngày xem và ngừng xem tài liệu mà các khóa đào tạo chỉ có thể được sử dụng bởi người dùng trong một thời gian dài. Ngoài ra, người đào tạo có thể ngừng quyền truy cập của người dùng nếu họ có những hành vi sai trái hoặc cố gắng truy cập vào các thiết bị trái phép hoặc in các bản sao chép.
Bảo vệ Quyền sở hữu Trí tuệ
Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ
Giải pháp an ninh tài liệu có thể được giải quyết để kiểm soát những người thực sự được cấp phép sử dụng tài liệu nào, và trong bao lâu. PDF được bảo vệ bằng công nghệ quản lý quyền số có sẵn để bạn ngừng sử dụng ngay lập tức (ví dụ như khi nhà phân phối để lại việc nhượng quyền thương mại) hoặc vào một ngày được đặt trước bởi vì bạn sẽ xuất bản lại vào thời điểm đó. Giờ đây công nghệ đám mây đang trở nên phổ biến hơn, với các kiểm soát này bạn có thể làm cho các tài liệu điện tử này ngay lập tức có sẵn cho người dùng được ủy quyền trên Internet, cập nhật chúng trực tuyến và đảm bảo rằng phiên bản mới nhất luôn được sử dụng – được quản lý từ một điểm trung tâm và dưới kiểm soát của bạn.

Bảo vệ Báo cáo Tài chính
Bảo vệ Báo cáo Tài chính: Sử dụng Giải pháp an ninh tài liệu số để bảo vệ các báo cáo có giá trị cao khỏi việc bị lạm dụng. Có rất nhiều báo cáo chuyên ngành và báo cáo phân tích từ những người tham gia thị trường tài chính cũng như từ các khu vực tài chính. Báo cáo tài chính cành chính xác thì có giá trị càng cao, dẫn đến việc có nhiều người muốn sao chép và phân phối những báo cáo này mà không mất chi phí. Đấy là vấn đề của những thông tin đang bị săn lùng.Trường hợp tiêu biểu là người nhận báo cáo luôn muốn sao in các báo cáo này để có thể nghiên cứu chuyên sâu, điều đó làm vấn đề trở nên phức tạp hơn vì nếu không có sự kiểm soát thì người nhận tin có thể tự tạo ra những file PDF riêng để chuyển giao cho người khác.
Với giải pháp quản lý quyền đọc số đã được sử dụng rộng rãi trên thị trường báo cáo để ngăn chặn những người sử dụng chuyển giao báo cáo này cho người khác hoặc sao in dưới dạng file PDF, đồng thời thêm watermark vào văn bản khi in ra để định danh người nhận được cấp phép. Điều này không ngăn cản người nhận chuyển giao các tài liệu trái phép, nhưng luôn ghi nguồn như là một biện pháp ngăn chặn đối với những bản sao chép không được kiểm soát.
Bảo vệ Thông tin Sáp nhập & Mua lại (M&A)
Bảo vệ Thông tin Sáp nhập & Mua lại (M&A): Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để đảm bảo thông tin tài chính. Sáp nhập và Mua lại (M&A) xoay quanh việc kiểm soát tài liệu từ người bán đến “người mua hàng” tiềm năng. Hoặc chính xác hơn là giữa họ và các đại lý ủy quyền (thường là các công ty luật, ngân hàng và các nhà đầu tư). Đây là hành động cân bằng giữa việc tiết lộ thông tin có thể khá phức tạp, hoặc người dùng có thể bị hiểu lầm bởi các bên, và không có các chi tiết bị rò rỉ ra thị trường hoặc trở nên sẵn có cho các đối thủ cạnh tranh của các tổ chức có liên quan.
Bảo vệ Thông tin tư vấn về Thuế
Bảo vệ thông tin tư vấn về Thuế: Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để bảo vệ thông tin về thuế.Việc giới thiệu các dịch vụ Internet cho phép các chuyên gia tư vấn Thuế mở rộng thị trường và rút ngắn thời gian để cập nhật việc tư vấn vì các quy định về thuế đã bị thay đổi. Tư vấn về Thuế không chỉ còn dành cho doanh nghiệp nữa (mặc dù hầu hết các giao dịch đều thực hiện tại đó), mà còn dành cho khách hàng cá nhân, những người cần được tư vấn cho vấn đề của họ. Các tính năng quan trọng của tư vấn thuế là Nhà tư vấn không muốn lời khuyên chung của họ được thông qua và không bên nào muốn những lời khuyên có thể dễ dàng tiếp cận mọi người bởi vì nó chắc chắn chứa thông tin nhạy cảm cao.
Đối với việc tư vấn thuế, giải pháp quản lý quyền số là một giải pháp lý tưởng. Nó có thể được thiết lập nhanh chóng và thực hiện bởi khách hàng để hoạt động với định dạng phù hợp nhất. Các tài liệu mật có thể được nằm trong máy tính bảng, được đưa tới các cuộc họp hoặc nghiên cứu trên máy bay mà không phải lo lắng rằng chúng có thể bị chặn hoặc đánh cắp. Tài liệu có thể được xuất sang USB để có thể được xem ngoại tuyến và có người dùng không phải cài đặt bất kỳ phần mềm trình xem nào cả.
Các tài liệu được bảo vệ riêng có thể được gán cho các khách hàng cụ thể và bị khóa vào máy của khách hàng để chúng không thể chia sẻ được. Và nếu người dùng coi mỗi khách hàng là một ‘ấn phẩm’ thì người dùng có thể phát hành các tài liệu PDF mới được bảo vệ hoặc cập nhật cho ấn phẩm đó và họ có thể truy cập ngay và khách hàng của bạn luôn có quyền truy cập lập tức vào thông tin mới nhất. Có thể thu hồi thông tin cũ hoặc thông tin không chính xác và các tài liệu hết hạn vào một ngày nhất định hoặc đã thực hiện một số hoặc chế độ xem/in.
Bảo vệ Hồ sơ Bệnh nhân, Dữ liệu dùng thử lâm sàng và Truyền thông
Bảo vệ Hồ sơ Bệnh nhân, Dữ liệu dùng thử lâm sàng và Truyền thông: Sử dụng Giải pháp an ninh tài liệu số để bảo vệ Thông tin bệnh nhân. Sự bảo mật về Thông tin của bệnh nhân luôn là mật mã riêng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tuy nhiên với sự tiến bộ của thời đại kỹ thuật số đã giúp thúc đẩy tốc độ quản lý mà nó mang lại với chi phí thấp hơn. Thật khó để tiết lộ một lượng lớn dữ liệu bệnh nhân vì bạn phải tìm ra hàng tấn giấy, lấy hoặc sao chép nó, và sau đó thử đọc chữ viết tay – một hình thức mã hóa? Nhưng bây giờ, giống như mọi thứ khác, kẻ trộm cắp có thể được thực hiện chỉ với một phút! Vì vậy nhiều quy định về bảo vệ dữ liệu (HIPAA, Chỉ thị về Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu, …) chỉ đưa ra dữ liệu về chăm sóc sức khoẻ như yêu cầu.
Hầu hết mọi người đều biết rằng họ nên mã hóa dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và trên các máy chủ nhưng ít người hiểu được sức mạnh của việc kiểm soát truy cập ứng dụng quản lý quyền số sẽ mở rộng khả năng tuân thủ các quy định cũng như kiểm soát nội bộ như thế nào. Kiểm soát truy cập quyền đọc số có lợi thế là độ bền tài liệu, cho phép bạn thực hiện các phần mở rộng như kiểm tra bản quyền, ngày kết thúc, ngăn chặn việc trích xuất và xử lý dữ liệu hoặc chuyển giao. Bạn cũng có thể xóa người dùng và hủy quyền truy cập vào các tài liệu nếu cần. Đây là tất cả các tính năng quan trọng để xử lý dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, khả năng đăng nhập chính xác vào tài liệu và nếu chúng được in tạo ra một hồ sơ mạnh mẽ cho kiểm toán viên và nhân viên tuân thủ để xem xét.
Bảo vệ Sách và tạp chí điện tử
Bảo vệ sách và tạp chí điện tử: Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để bảo mật sách và tạp chí điện tử. Vấn đề lớn nhất với sách điện tử là bản chất của chúng – chúng là sách kỹ thuật số và được chuyển giao qua Internet. Vì vậy, chúng sẽ được thiết kế để tránh việc sao chép và chuyển giao trái phép. Điều này đã tạo ra những vấn đề đặc biệt cho các tác giả và nhà xuất bản – làm thế nào để bạn kiếm tiền trên thị trường và có rất nhiều thiết bị khác nhau phải được hỗ trợ?
Cách tiếp cận giải pháp quản lý quyền số nhằm đáp ứng mong muốn của các nhà xuất bản và người đọc là phải có cách tiếp cận linh hoạt để kiểm soát tài liệu. Phần mềm quản lý quyền số bảo mật các tài liệu PDF vì định dạng đó đáng tin cậy đối với nhiều thiết bị hiển thị. Điều đấy có nghĩa là chỉ cần một định dạng được thiết lập tốt và nhất quán thay vì phải hỗ trợ nhiều định dạng.
Thông thường, một tính năng thiết yếu của việc kinh doanh trên Internet là “hãy thử trước khi mua”, do đó, phần mềm bảo mật tài liệu số giúp các khách hàng tiềm năng mở cuốn sách một vài lần hoặc vài ngày sau lần sử dụng đầu tiên và sau đó nó sẽ khóa lại – hơi giống các hiệu sách nơi bạn có thể đọc một vài trang nhưng không phải là một cuốn tiểu thuyết hoàn toàn. Hoặc bạn có thể cho khách hàng nhiều ngày để thanh toán, và nếu không thì sách điện tử sẽ không xem được nữa.
Nhà xuất bản có thể nhấn mạnh rằng sách điện tử của họ chỉ có thể đọc trực tuyến hoặc cho phép sử dụng ngoại tuyến và có sẵn trên hệ điều hành Windows, Mac, iOS và Android – và có thể cấp cho khách hàng một số giấy phép cài đặt mà tài liệu sẽ không có khả năng bị đánh cắp. Các tính năng này giúp giải quyết các khiếu nại mà khách hàng không thể chọn thiết bị để đọc tài liệu – đôi khi muốn chuyển đổi từ thiết bị này sang điện thoại khác. Và nếu khách hàng của bạn không muốn cài đặt trình xem thì họ có thể xem sách điện tử của bạn một cách an toàn trực tuyến bằng cách sử dụng Web Viewer.
Bảo vệ các phương tiện truyền thông
Bảo vệ các phương tiện truyền thông: Sử dụng giải pháp an ninh tài liệu số để bảo mật tệp tin. Mặc dù các phương tiện truyền thông (phim ảnh, truyền hình, phát thanh âm thanh, vở kịch và vân vân) về bản chất là thu thập thông tin cho công chúng, có những lúc thông tin được giữ bí mật cho đến khi sản xuất.Tài liệu trong các Tệp ghi đều là bí mật. Trong cuộc chiến xếp hạng, việc biết trước những gì mà đối thủ đang lên kế hoạch phát sóng là một lợi thế đáng kể. Một tìm kiếm Internet nhanh chóng cho thấy việc rò rỉ các tệp ghi là một vấn đề khá phổ biến.Việc bảo vệ các tệp ghi có vẻ khó khăn bởi vì thông thường một số ý tưởng được lưu hành xung quanh nhóm các nhà văn và nhà phê bình có tổ chức. Sau đó tổ chức ý nghĩ của mình và cho nhóm sản xuất trở lại. Có thể phức tạp hơn bởi vì có thể có bốn tệp ghi tiềm năng đang được lưu hành cùng một lúc với quyết định cuối cùng được đưa ra vào thời điểm cuối cùng có thể trong việc sản xuất.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI