Ứng dụng thư viện campusM giúp thư viện dễ dàng tiếp cận đến sinh viên, cung cấp các dịch vụ và tài liệu thư viện trực tiếp trong tầm tay của họ. Hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên bằng cách cung cấp các dịch vụ và tài liệu thư viện then chốt giúp sinh viên thành công.

Icon

Quảng bá thư viện

Làm nổi bật các tài nguyên và dịch vụ của thư viện trên thiết bị di động. Sử dụng thiết bị di động có thể giúp thư viện thu hút sự chú ý của sinh viên và giúp họ dễ dàng tương tác với dịch vụ của thư viện.

Icon

Đơn giản hóa hành trình học tập của sinh viên

Giúp sinh viên kết nối với thư viện để thúc đẩy sự thành công của sinh viên. CampusM Library tích hợp với các hệ thống cốt lõi của trường đại học bao gồm Alma, Primo, Leganto và hệ thống quản lý học tập để mang đến cho sinh viên trải nghiệm thư viện di động nhất quán trên tất cả các thiết bị.

Icon

Cá nhân hóa trải nghiệm thư viện

Cung cấp thông tin trong thư viện được cá nhân hóa để làm hài lòng, gắn kết và giúp đỡ sinh viên Các thư viện học thuật thường bị hạn chế trong cách giao tiếp với sinh viên, không thể tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số được cá nhân hóa. campusM trao quyền cho các thủ thư để tương tác và kết nối với sinh viên trên quy mô lớn.

Icon

Tích cực hỗ trợ sinh viên

Chủ động hỗ trợ và kết nối với sinh viên trên quy mô lớn. Email không phải là mục đích cuối cùng trong giao tiếp giữa thủ thư và sinh viên. Thúc đẩy các kết nối năng động và được cá nhân hóa hơn với sinh viên trên quy mô lớn hơn với Thư viện campusM.

Đặc Điểm Nổi Bật

Rss image

Promote the library

Highlight your library’s resources and services on mobile Your library has so much to offer, but students may not be familiar with these services and resources. Going mobile can help you get your students’ attention and enable them to easily engage with the full library offering.

Rss image

Streamline the Student Journey

Help students connect with the library to drive student success Students typically need to navigate multiple systems, each with their own login mechanism and interfaces, to access the information they want or need. campusM Library integrates with core university systems including Alma, Primo, Leganto and the learning management system to offer students a seamless and consistent one-stop-shop mobile library experience across devices.

Rss image

Personalize the Library Experience

Deliver personalized library communications that delight, engage and help students Academic libraries are often limited in how they communicate with students, unable to create personalized digital experiences. campusM empowers librarians to engage and connect with students at scale.

Rss image

Proactively support students

Proactively support and connect with students at scale Email isn’t the end all of librarian-student communication. Foster more dynamic and personalized connections with students on a larger scale with campusM Library.

Rss image

Empower your students

Empower students to make the most of the library Students are limited in how they can impact their library experience, but it doesn’t have to be this way. campusM Library gives students more autonomy to access resources in their own time, with their own devices.

Rss image

Configure with ease

Hit the (app) ground running, no coding needed We know librarians have a lot on their plate, so we developed an app manager that is easy to use and requires zero programming experience.

quote

“…It was refreshing that the project was as quick as it was and that we were able to go live as fast as we did”quote

Shelly Hypes - University of North Carolina

Tất cả nhận xét

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI