Image Full

Đặc điểm và chức năng:

• Mượn, trả lại hoặc làm mới một hoặc nhiều đối tượng.
• Thanh toán sau khi xác nhận.
• Báo cáo toàn diện ở cấp đối tượng.
• An ninh tự động bật/tắt trong suốt thời gian giao dịch.
• Không yêu cầu thẻ bạn đọc khi trả sách.
• Tùy chọn để nhận giấy biên lai, nhận thư điện tử, xử lý văn bản hoặc chọn không tham gia giao dịch.
• Có thể điều chỉnh kích thước phông chữ.
• Tích hợp vào thiết bị hiện tại hoặc mới.

Image Full

• Thiết kế phù hợp theo không gian của từng thư viện.
• Màn hình, văn bản, màu sắc, thông báo, biểu tượng và biên lai có thể tùy chỉnh hoàn toàn từ một PC quản lý từ một máy tính trung tâm bằng cách sử dụng LibManager.
• Truyền dữ liệu thông qua SIP-2 hoặc NCIP.
• Thẻ bạn đọc được nhận dạng thông qua mã vạch và /hoặc RFID.
• Xử lý sự cố từ xa.

Image Full

Image Full

Chi tiết kỹ thuật:

• PC – điều khiển.
• Màn hình cảm ứng tùy chỉnh 17” chống xước.
• Máy in: Epson TM88.
• Có thể dùng cho RFID, Barcode/EM hoặc Hybrid(RFID và Barcode/EM).
• Phần mềm cấu hình LibSoft.
• RFID hoặc thẻ bạn đọc Máy quét mã vạch.
• LibManager: Phần mềm giám sát.

Image Full

Tùy chọn:

• Tích hợp cơ học điều khiển mở khóa audio/visual phương tiện an ninh.

Image Full

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI