Image Full

Đặc điểm và chức năng:

• Mượn, trả lại hoặc đổi mới một đối tượng hoặc nhiều đối tượng.
• Thông báo những hạn chế có thể.
• Báo cáo toàn diện ở cấp đối tượng.
• Tự động bật/tắt trong thời gian giao dịch.
• Không yêu cầu thẻ bạn đọc khi trả sách.

Image Full

• Tùy chọn giấy biên lai, nhận thư điện tử, xử lý văn bản hoặc không tham gia giao dịch.
• Dễ sử dụng đối với trẻ em và những người khuyết tật.
• Thiết bị dễ lắp đặt.
• Truyền dữ liệu thông qua SIP-2 hoặc NCIP
• Có sẵn trong 3 phiên bản:
o Đứng độc lập
o Đứng độc lập, chiều cao điều chỉnh được
o Đặt trên bàn

Image Full

Image Full

• Màn hình, văn bản, màu sắc, thông báo, biểu tượng và biên lai có thể tùy chỉnh hoàn toàn từ một PC quản lý trung tâm bằng cách sử dụng LibManager.
• Thẻ bảo trợ nhận dạng thông qua mã vạch và /hoặc RFID.
• Xử lý sự cố từ xa và bảo trì tiêu chuẩn.
• Chức năng ngoại tuyến.

Image Full

Thông số kỹ thuật

• Màn hình, văn bản, màu sắc, thông báo, biểu tượng và biên lai có thể tùy chỉnh hoàn toàn từ một PC quản lý trung tâm bằng cách sử dụng LibManager.
• Thẻ bảo trợ nhận dạng thông qua mã vạch và /hoặc RFID.
• Xử lý sự cố từ xa và bảo trì tiêu chuẩn.
• Chức năng ngoại tuyến.

Image Full

Image Full

Tùy chọn:

Tích hợp cơ học, điều khiển mở khóa audio/visual.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI