Ex Libris Alma là một ứng dụng dịch vụ quản trị thư viện từ xa (LSP) duy nhất trên thế giới quản lý tất cả các bộ sưu tập tài liệu in, điện tử và số trong một giao diện thống nhất.  Vì được chuyển giao hoàn toàn tới thư viện như một dịch vụ SaaS (Software-as-a-service) trong môi trường điện toán đám mây chia sẻ, Alma đem đến cho thư viện một giải pháp quản lý thư viện hiệu quả chi phí nhất trong ngành.

Icon

Tạo trải nghiệm thư viện thống nhất

Alma được xây dựng từ đầu và mới hoàn toàn để cho phép các thư viện quản lý tất cả tài nguyên và tài liệu đặc thù của họ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Alma loại bỏ hố dữ liệu không cần thiết và tổ chức lại quy trình làm việc trong khi vẫn hỗ trợ tất cả các siêu dữ liệu hiện đại cũng như các tiêu chuẩn mở.

Icon

Đặt thư viện vào trung tâm của hệ sinh thái học tập

Alma tích hợp với hệ thống tài chính và đào tạo của một tổ chức giáo dục, tận dụng các tiêu chuẩn và giao thức mở cũng như đóng vai trò là trung tâm cho toàn bộ hệ thống thư viện. Ứng dụng dịch vụ quản trị mạnh mẽ của Alma giải phóng cho cán bộ thư viện để có nhiều thời gian hơn tập trung nỗ lực của mình vào việc hỗ trợ cuộc sống sinh viên, giảng dạy , học tập và nghiên cứu.

Icon

Cung cấp dữ liệu bạn cần cho tương lai của thư viện

Tận dụng cơ sở kiến ​​thức và biểu ghi nhất quán của Ex Libris để đơn giản hóa quy trình làm việc của thư viện, đồng thời hiểu rõ hơn về dữ liệu thư viện và đưa ra quyết định thông minh với phân hệ báo cáo phân tích của Alma (Alma Analytics).

Icon

Xây dựng sức mạnh từ sự cộng tác

Sử dụng sức mạnh cộng tác của cộng đồng sử dụng Alma đang phát triển nhanh chóng. Chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách sử dụng các mẫu cấu hình, dữ liệu và báo cáo sẵn có từ cộng đồng người dùng. Một tổ chức chia sẻ hạ tầng quản trị thư viện (Consortia) có thể tận dụng chức năng cộng tác của Alma để quản lý mục lục, bổ sung, quản trị và phân tích dữ liệu.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Rss image

Quản lý siêu dữ liệu

Hỗ trợ đa lược đồ và đa định dạng bao gồm hỗ trợ cho dữ liệu nối kết và khổ mẫu BIBFRAME

Rss image

Tổ chức lại quy trình công việc

Quy trình công việc được tự động hóa và dựa trên xử lý đặc thù riêng với thông báo động

Rss image

Phù hợp tiêu chuẩn

Được cập nhật liên tục để hỗ trợ và thúc đẩy các tiêu chuẩn mở và sáng kiến ​mới

Rss image

Sẵn sàng cho thiết bị di động

Phiên bản ứng dụng di động Alma giúp thủ thư “rời khỏi bàn” nhưng vẫn có thể hoàn thành công việc

Rss image

Cập nhật hàng tháng

Các dịch vụ mới được cập nhật thường xuyên để hỗ trợ mọi nhu cầu thư viện hiện đại

Rss image

Thống nhất

Quản lý tài nguyên số và xuất bản điện tử được thống nhất cùng với quản lý giá sách cũng như khả năng tích hợp lưu trữ tự động trong một hệ thống duy nhất

quote

Sự đổi mới liên tục là điều quan trọng nhất mà Ex Libris
có thể giúp thư viện Arthur Lakes không ngừng cải thiện
quy trình công việc và dịch vụ của mình. quote

Laura Guy, Thủ thư Hệ thống tại Trường Mỏ Colorado
(Colorado School of Mines)

Tất cả nhận xét
Alma Consortium Movie

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI