Đội ngũ cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp của TED (TED Engineering Documents JSC) là những chuyên gia trong triển khai sản phẩm và dự án. Chúng tôi tạo điều kiện để khách hàng của mình có được giá trị tối đa từ sản phẩm và đạt được mục tiêu đề ra, cùng với những dịch vụ tư vấn chuyên gia, đào tạo và hỗ trợ kèm theo.

Image Full

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Phương pháp quản lý dự án của chúng tôi, được tạo ra bởi nhiều năm kinh nghiệm triển khai các sản phẩm phần mềm, cho phép chúng tôi thực hiện và chuyển giao thành công các dự án cho dù ở quy mô lớn hay nhỏ. Giám đốc quản lý dự án, cùng với sự cộng tác với khách hàng, xác nhận phạm vi triển khai của dự án, theo dõi các mốc thời gian hoàn thành và cấu thành phân hệ của giải pháp được chuyển giao, nhận diện và giảm nhẹ rủi ro chuyển đổi hệ thống, cũng như dẫn dắt dự án đi tới thành công. Trưởng nhóm dự án của chúng tôi được giao trách nhiệm mang theo họ chuyên môn sản phẩm cần thiết, kinh nghiệm triển khai, kỹ năng ngôn ngữ để cộng tác thành công với khách hàng.

 

Image Full

DỊCH VỤ TƯ VẤN KỸ THUẬT

Mỗi hoạt động triển khai sản phẩm đều được cung cấp nhiều dịch vụ cho phép khách hàng tăng khả năng giải pháp được chấp nhận và đưa vào phục vụ hiệu quả. Tùy thuộc vào mỗi sản phẩm, một đội ngũ có kinh nghiệm sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng để chuyển giao dịch vụ phù hợp, như phân tích dự liệu và môi trường cài đặt, cấu hình tùy biến sản phẩm, tư vấn quy trình công việc, dịch vụ tích hợp và xác thực với ứng dụng bên thứ ba, cũng như đào tạo sản phẩm và hội thảo chuyên đề.

Image Full

Image Full

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH VÀ DI TRÚ DỮ LIỆU

Dịch vụ phân tích và di trú dữ liệu cung cấp bởi đội ngũ TED đóng một vai trò hết sức cần thiết trong quá trình chuyển giao giải pháp nhanh và thành công. Đội ngũ di trú dữ liệu của chúng tôi cung cấp dịch vụ di trú dữ liệu với kinh nghiệm triển khai từ cơ sở dữ liệu khách hàng ngày càng tăng lên trong khu vực, tư vấn về những vấn đề đồng bộ và nhất quán dữ liệu, thiết kế thông số kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu đối với sản phẩm mới, và phát triển phần mềm di trú cũng như tài liệu hướng dẫn. Sự cải tiến liên tục trong các công cụ di trú và các quy trình vận hành cho phép đội ngũ của chúng tôi chuyển giao dữ liệu chất lượng cao tới khách hàng một cách thống nhất và hiệu quả.

 

Image Full

DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Một nhân tố quyết định việc ứng dụng hiệu quả một giải pháp phần mềm và web là đảm bảo khả năng tích hợp dữ liệu và chức năng cần thiết giữa các ứng dụng quản trị khác nhau trong một tổ chức như thư viện, trường đại học: ví dụ, hệ thống quản lý thông tin sinh viên và giảng viên, hệ thống quản lý đào tạo, hệ thống quản lý khóa học và tài chính. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm những nhân viên lập trình tích hợp hệ thống đã có kinh nghiệm triển khai tích hợp với nhiều loại hình hệ thống và dịch vụ khác nhau, sẽ làm việc chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật của khách hàng để cài đặt, xây dựng và cấu hình tùy biến, cũng như chuyển giao một giao diện tích hợp cần thiết phù hợp với ứng dụng và nội dung đặc thù của họ.

 

Image Full

Image Full

CHUYỂN GIAO KIẾN THỨC

Đội ngũ của TED và các hãng đối tác công nghệ của chúng tôi mang đến kiến thức về sản phẩm, tinh thần phục vụ khách hàng và tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn rõ ràng. Nội dung tài liệu và kiến thức sản phẩm được biên tập bởi đội ngũ chúng tôi và hãng phát triển giải pháp hoàn toàn có thể được chuyển giao phù hợp dưới dạng điện tử và mở trên web cho khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và học hỏi về quản trị hệ thống và sản phẩm trong quá trình sử dụng, qua đó cung cấp cho khách hàng một nền tảng kiến thức sẵn có từ tài liệu kỹ thuật và trong thực tế nhằm mục đích triển khai dự án và tùy biến sản phẩm hiệu quả.

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI