Kết nối bạn đọc với nguồn tin của thư viện

Các nhà nghiên cứu mặc dù tin tưởng thư viện là một cơ quan đáng tin cậy về nội dung và dịch vụ, nhưng họ lại khá thường xuyên bỏ qua tài nguyên và công cụ có sẵn trong thư viện để tìm cách đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của mình ở nơi khác. Nếu các thư viện có thể cung cấp các dịch vụ độc đáo đáp ứng nhu cầu của các nhà nghiên cứu và mang lại giá trị thì thư viện không chỉ giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận mức độ thành công và năng suất mới mà còn khuyến khích những người dùng này sẽ luôn luôn bắt đầu tìm kiếm nguồn tin nghiên cứu của họ ngay từ thư viện.

Điều hướng tất cả các tài nguyên trở nên có sẵn tại thư viện cũng là một vấn đề khó khăn. Các nhà nghiên cứu cần phải có một cách thức tốt hơn để truy cập các nội dung của thư viện và thậm chí kết nối với các tài nguyên bên ngoài, ngoài những tài nguyên được trình bày trong các bộ sưu tập của thư viện. Họ chỉ đơn giản là cần có nhiều khả năng hiển thị hơn và tiếp cận tốt hơn với những gì thư viện có thể cung cấp – tài nguyên in ấn, tài nguyên số hóa và tài nguyên điện tử, dịch vụ nghiên cứu mở rộng và tính cá nhân hóa cao.

Giá trị của Summon

Dịch vụ ProQuest Summon® cung cấp cho các nhà nghiên cứu ở mọi cấp độ trải nghiệm tìm kiếm ngay tại một điểm khởi đầu nghiên cứu và sẽ mang tới ngay kết quả tìm kiếm vượt quá mong đợi của họ. Summon cung cấp một tìm kiếm thống nhất duy nhất trên sách, sách điện tử, tạp chí, báo, video, hình ảnh, hướng dẫn nghiên cứu và hơn thế nữa từ một chỉ mục nội dung thống nhất duy nhất được thu thập trước và tối ưu hóa để khám phá.

Summon không chỉ được thiết kế đặc biệt để quảng bá bộ sưu tập của thư viện mà còn được thiết kế để thu hút các nhà nghiên cứu và chứng minh giá trị của thư viện. Ngoài việc cung cấp khả năng chạy tìm kiếm đồng thời trên toàn bộ bộ sưu tập, Summon đơn giản hóa việc truy cập tài nguyên, kết nối các nhà nghiên cứu với thủ thư, v.v. 

Kết quả là Summon mang tới một trải nghiệm tìm kiếm nghiên cứu phong phú, giúp bạn đọc khám phá các nguồn tài nguyên và cung cấp hướng dẫn nghiên cứu cho họ.

Với Summon, các thư viện có thể:

1. Cải thiện khả năng khám phá tài nguyên thư viện;

2. Cung cấp quyền truy cập đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy;

3. Cung cấp hỗ trợ nghiên cứu tích hợp;

4. Làm cho việc nghiên cứu trở nên hấp dẫn;

image

Summon mang đến cơ hội thu hút các nhà nghiên cứu thuộc mọi loại hình thông qua trải nghiệm tìm kiếm toàn diện và hiện đại. Giao diện người dùng cung cấp các kết quả mà người dùng mong muốn, đưa ra các tùy chọn khám phá mang tính thăm dò bổ sung và cho phép các thư viện trưng bày bộ sưu tập của họ.

Được thiết kế cho các thư viện và nhà nghiên cứu

Summon® mang đến trải nghiệm nghiên cứu vượt trội cho phép các nhà nghiên cứu khám phá, truy cập và chia sẻ nguồn tin của thư viện tốt hơn. Summon thực hiện được điều này do được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu của các nhà nghiên cứu và cải thiện vai trò của thư viện trong quá trình nghiên cứu. 

Bốn nguyên tắc thiết kế đơn giản của chúng tôi không chỉ hỗ trợ những người mà thư viện phục vụ mà còn mang lại lợi ích cho những người làm việc trong thư viện.

 

• Phạm vi bao phủ rộng rãi và đáng tin cậy;

• Tiếp cận và Khám phá một cách Dân chủ;

• Nhúng hộp tìm kiếm vào website của Thư viện;

• Đơn giản hóa quản trị;

image

Cách tiếp cận bản ghi duy nhất được cải thiện khả năng khám phá và đảm bảo tính trung lập của nhà cung cấp

Phạm vi bao phủ rộng rãi và đáng tin cậy 

Điều quan trọng là phải có phạm vi bao phủ bộ sưu tập tốt nhất, không có bất cứ các ưu tiên nguồn tin của nhà cung cấp nào thông qua dịch vụ khám phá. Summon đại diện cho điều này và hơn thế nữa. Cách tiếp cận để phát triển và hợp nhất chỉ mục và kiến thức của Summon cho phép các nhà nghiên cứu thêm tin tưởng và thường xuyên truy cập và tìm thấy những gì có trong bộ sưu tập của thư viện – không cần phải quan tâm bộ sưu tập đó từ nhà cung cấp nào.

 • Tiếp cận dữ liệu toàn diện – kết hợp quản lý nội dung và quản lý bản quyền để cho phép người dùng xem các tài nguyên có sẵn tại thư viện;
 • Bao phủ nội dung sâu – theo dõi sâu rộng các loại tài nguyên để cung cấp khả năng tìm kiếm các loại tài nguyên dễ và khó tìm.
 • Bao phủ nhiều nhà cung cấp – hiển thị toàn bộ phạm vi của các nguồn có sẵn trong chỉ mục thống nhất và hỗ trợ nền tảng kiến thức.
 • Quản lý siêu dữ liệu – đưa các kiến thức chuyên môn sâu của chúng tôi trong quản lý siêu dữ liệu để tập hợp, bổ sung làm giàu dữ liệu và cập nhật từ tất cả các nguồn tin cho thư viện.
 • Siêu dữ liệu tài nguyên có thẩm quyền – cải thiện khả năng khám phá tài nguyên thông qua việc cung cấp một bản ghi duy nhất với mức độ chi tiết chưa từng có.

Tiếp cận và Khám phá một cách dân chủ

Bộ sưu tập của thư viện cần phải được khám phá và truy cập trên toàn cầu mà không có ảnh hưởng hoặc thiên vị tới các nhà cung cấp nào. Summon được thiết kế theo cách hoàn toàn trung lập để cung cấp khả năng khám phá vượt trội và liên kết đến các kết quả phù hợp nhất trên toàn bộ bộ sưu tập của thư viện. Cách tiếp cận cân bằng này của chúng tôi là thành công và công bằng cho mọi thủ thư, bạn đọc và nhà cung cấp nội dung.

 • Nền tảng khám phá thuần túy – chỉ tiến hành một tìm kiếm duy nhất từ nội dung được lập chỉ mục để tạo ra các kết quả được xếp hạng phù hợp.
 • Xếp hạng mức độ liên quan – cung cấp kết quả tốt nhất cho tìm kiếm mục và chủ đề đã biết thông qua một tiếp cận được điều chỉnh cân bằng liên tục.
 • Nối kết – đảm bảo quyền truy cập đáng tin cậy nhất vào nội dung toàn văn thông qua OpenURL và Nối kết Chỉ mục Trực tiếp Nâng cao (IEDL)

Nối kết IEDL và OpenURL mang tới một trải nghiệm siêu khám phá và cung cấp đầu cuối.

 

Nhúng hộp tìm kiếm vào website của Thư viện

Các thủ thư cần tận dụng các cơ hội mới để cung cấp các dịch vụ thư viện và tạo nên các mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các nhà nghiên cứu. Thông qua Summon, các thư viện tạo được ảnh hưởng tới khả năng khám phá nguồn tin của các nhà nghiên cứu cũng như củng cố sự kết nối các nhà nghiên cứu với thư viện. Cho dù đã ra khỏi hộp tìm kiếm hoặc các tính năng được thủ thư kiểm soát, thư viện vẫn sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm khám phá của các nhà nghiên cứu khi thư viện cung cấp được các hướng dẫn và cơ hội làm giàu các khám phá của họ.

 • Thiết kế UX linh hoạt – cho thấy một trải nghiệm khám phá mạnh mẽ và lôi cuốn bên ngoài hộp tìm kiếm thông qua một giao diện người dùng (UI) di động có đầy đủ tính năng và tính đáp ứng cao hoặc với bộ API hoàn chỉnh.
 • Hỗ trợ tìm kiếm tự động – giúp hướng các nhà nghiên cứu đến với các kết quả tìm kiếm tập trung hơn bằng một bộ công cụ năng động.
 • Hỗ trợ tìm kiếm do thủ thư kiểm soát – giúp hướng các nhà nghiên cứu đến đúng điểm mà họ cần để hiển thị thêm các nguồn tài nguyên quan trọng của thư viện.
 • Các tùy chỉnh do thủ thư kiểm soát – làm phong phú trải nghiệm khám phá theo cách thư viện muốn thông qua các yếu tố trực quan và các tích hợp tùy chọn tới các dịch vụ nghiên cứu.

Mở rộng sự hiện diện web của thư viện “mọi lúc, mọi nơi” và không làm mất chức năng của thư viện.

Đơn giản hóa quản trị

Thời gian và công sức là những nguồn tài nguyên thường bị bỏ qua và coi là điều hiển nhiên. Trong các thư viện, không có đủ những thứ đó để lãng phí. Summon được thiết kế để đảm bảo rằng các thư viện có thể tận dụng công nghệ để mang lại lợi ích cho họ và tập trung vào các lĩnh vực cần chú ý hơn. Quy trình và con người của chúng tôi đảm bảo rằng bạn có thể khởi chạy, tùy chỉnh, duy trì và tối ưu hóa Summon một cách tương đối dễ dàng.

 • Triển khai nhanh chóng – khởi chạy dịch vụ khám phá thông qua một quy trình mà bạn đơn giản chỉ cần báo cáo nội dung của mình, cấu hình Summon và kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.
 • Tùy chỉnh dễ dàng – kích hoạt một loạt tính năng khác nhau trong vòng vài phút chỉ bằng một cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản trị trực tuyến của chúng.
 • Thời gian bảo trì thấp – Quản lý và cập nhật tài sản của thư viện bằng hệ thống điện toán đám mây trong khi chúng tôi xử lý tất cả các siêu dữ liệu và các nối kết.
 • Tài nguyên người dùng phong phú – Tối ưu hóa dịch vụ thư viện thông qua các tài liệu trực tuyến, các công cụ hỗ trợ thường trực và thông qua cộng đồng người dùng rộng lớn. 

 

Khi thư viện đào sâu tìm hiểu về Summon, thư viện sẽ tìm thấy rằng chúng tôi muốn trải nghiệm khám phá của bạn đọc trở nên toàn diện, công bằng, thành công và chịu ảnh hưởng của thư viện. Summon sẽ trở thành một phần mở rộng trong tổng thể các nhiệm vụ của thư viện nhằm tạo điều kiện chuyển giao kiến thức và hỗ trợ học tập và nghiên cứu một cách sâu sắc và mạnh mẽ.

 

 

Về Ex Libris

Ex Libris | Cloud-based Solutions for Higher Education

 

 

Ex Libris, một phần của tập đoàn Clarivate, là nhà cung cấp dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp điện toán đám mây cho giáo dục đại học. Ex Libris cung cấp các giải pháp SaaS để quản lý và khám phá toàn bộ tài nguyên thư viện và tài liệu học thuật, cũng như các giải pháp khuôn viên di động, thúc đẩy sự tham gia và thành công của sinh viên. Ex Libris phục vụ hàng nghìn khách hàng ở 90 quốc gia trên thế giới. 

 

Về TED

Tại Việt Nam, Công ty TED là đơn vị duy nhất cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương cho các khách hàng sử dụng các sản phẩm của Ex libris như Alma, Aleph, Rosetta, Primo, SFX, Summon, CampusM, Leganto, Esploro, RapidILL, Rapido, Pivot-RP… Quý thư viện cần thêm thông tin về các giải pháp của Ex Libris, xin hãy liên hệ với TED tại www.ted.com.vn, email: sales@ted.com.vn, số điện thoại: 024.3564 0225.