Thế giới công nghệ thông tin đang bàn luận ngày càng nhiều về siêu dữ liệu. Bài báo sau đây giúp độc giả hiểu hơn về siêu dữ liệu và ý nghĩa của nó đối với thư viện.

“Siêu dữ liệu là biên mục được thực hiện bởi con người”

Thế giới công nghệ thông tin đang bàn luận ngày càng nhiều về siêu dữ liệu. Tất cả mọi người ngày hôm nay dường như đang tạo ra một định dạng siêu dữ liệu nào đó. Thường có một thẻ

trong một tài liệu HTML để chứa đựng siêu dữ liệu cho các nguồn tài nguyên Internet; các nhà khoa học đã phát triển một siêu dữ liệu để mô tả những bộ gen; các nhà xuất bản có một định dạng siêu dữ liệu để tạo điều kiện cho việc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ thông tin và dữ liệu giá tới người bán lẻ. Vậy, điều gì sẽ xảy ra trong một thế giới công nghệ hiện đang dẫn dắt tất cả mọi người tin rằng siêu dữ liệu là câu trả lời? Nếu một sự lựa chọn cho rằng siêu dữ liệu sẽ là câu trả lời, thì câu hỏi đó sẽ là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với thư viện và những mục lục thư viện (library catalogs)?

Xem thêm tại đây.