{jathumbnail off}

Hiện trạng
Ngày nay trong nền kinh tế toàn cầu, mỗi ngành kinh doanh đều phải chịu áp lực mạnh mẽ của việc giảm bớt chi phí, gia tăng năng suất và nâng cao vốn tri thức trở thành một nguồn tài nguyên chiến lược. Khai thác nguồn tri thức này đòi hỏi phải tổ chức thông tin, kinh nghiệm và thành công đã qua để giải quyết những vấn đề và thực hành khác nhau theo một cách làm việc thông minh và hiệu quả hơn trong tương lai. Kết quả kinh doanh cuối cùng đó là các doanh nghiệp phải biết chuyển dịch nhiều hơn nữa vào sự làm việc cộng tác và chia sẻ nguồn lực.

Đề xuất giá trị của hãng Kirtas

Tiếp cận đến tài nguyên của bạn

Nếu bạn làm việc cho một hãng luật, cơ quan tài chính, công ty kinh doanh, trung tâm y học hay những viện nghiên cứu dược phẩm, thì ở nơi nào đó kín đáo trong cơ quan của bạn, sẽ có những kho sách với những thùng chứa đầy tài liệu đóng tập. Những sổ cái, các ghi chú nghiên cứu, các biên bản bằng bìa cứng – đều là những tài liệu chứa đựng những thông tin lịch sử dồi dào mà bạn khó tiếp cận chúng được.

Công nghệ của Kirtas là một giải pháp số hóa với chi phí thấp cho phần mềm ứng dụng hiện nay của bạn. Những tài liệu đóng tập khi quét ra vẫn giữ được tính toàn vẹn và độ an toàn cao cho mọi tài nguyên, từ tài liệu liên quan đến sát nhập và mua lại, những văn biên bản cuộc họp công ty tới tài liệu liên quan đến giải quyết một vấn đề cụ thể. Khi được số hóa, các tài liệu này sẽ được phục vụ qua truy cập từ xa và mục lục trực tuyến.

Công nghệ số hóa tốc độ cao của hãng Kirtas, cung cấp việc bảo toàn và truy cập dễ dàng, đồng thời giúp cho các công ty cắt giảm chi phí.

Giải pháp của Kirtas có thích hợp cho doanh nghiệp bạn không?
Xin hãy liên hệ với TED Engineering Documents JSC và trả lời những câu hỏi đơn giản sau:
1. Bạn gặp khó khăn ra sao khi truy cập thông tin từ những tài liệu đóng tập ở bộ phận lưu trữ?
2. Bạn có thường phải trang bị một máy quét ở mỗi văn phòng nhằm tăng tốc độ việc truy cập và chia sẻ thông tin không?
3. Doanh nghiệp của bạn có tham gia vào một chiến lược số hoá tài liệu nào không?
4. Doanh nghiệp của bạn đang thực hiện những ứng dụng quản lý công việc và tri thức không? Nếu có, thì làm sao doanh nghiệp của bạn giải quyết việc sao chụp các tài liệu đóng tập?
5. Doanh nghiệp bạn có kế hoạch số hóa tài liệu không? (về mục tiêu, công nghệ, hệ thống phụ trợ)
6. Doanh nghiệp bạn có đang hoặc dự định thực hiện việc quét những tài liệu đóng tập không? Nếu có thì số lượng quét là bao nhiêu? Trong thời gian bao lâu? sử dụng công nghệ gì? Và bạn đã đầu tư được gì chưa?
Nếu chưa, thì bạn có đang sử dụng một dịch vụ quét sách để sao chụp hình ảnh cho những tài liệu đóng tập không?