Thư viện Đại học Sheffield có tiếng là luôn sáng tạo và tập trung mạnh mẽ vào cung cấp dịch vụ thoả mãn bạn đọchay người dùng tin. Dịch vụ tài liệu in và số được chuyển giao từ năm cơ sở của trường, bao gồm cả trung tâm học tập chung “Information Commons” – một môi trường học tập tích hợp dành cho sinh viên đã được dành giải thưởng sáng tạo về thiết kế. Vào năm 2015 này, một toà nhà giá trị 81 triệu bảng Anh, có tên là “Diamond Building” sẽ được khai trương nhằm cung cấp nhiều dịch vụ mới hơn nữa cùng gần 1000 khu vực học tập đạt chất lượng tiên tiến.

Vào năm 1897, Trường Y Sheffield (Sheffield Medical School), Firth College, và Trường Kỹ Thuật Sheffield (Sheffield Technical Shool) đã sáp nhập lại với nhau để tạo thành trường Cao Đẳng Đại học Sheffield (University College of Sheffield), và sau đó trở thành Đại học Sheffield (University of Sheffield) vào năm 1905. Đại học này giờ đây có trên 26.000 sinh viên từ trên 130 nước. Những phòng ban đào tạo. 

Để bắt kịp và hòa nhập với xu hướng công nghệ dịch vụ thư viện hiện đại, Đại học Sheffield, Vương quốc Anh, mới đây tiếp tục lựa chọn cho thư viện của mình các giải pháp phần mềm quản lý, lưu trữ và bảo quản các bộ sưu tập số của tập đoàn Ex Libris vào tháng 4/2015. Các bạn hãy xem tin tại đây