TED Engineering Documents JSC, nhà phân phối ủy quyền của Kirtas Technologies Inc từ năm 2006, có đội ngũ cán bộ nhân viên ưu tú, đạo đức tốt, được đào tạo chuyên nghiệp và được cấp chứng chỉ tại Hoa kỳ về các kỹ thuật ứng dụng, vận hành, chuyển giao, bảo hành, bảo trì các hệ thống số hoá.

Dịch vụ  Bảo hành

TED sẽ tiến hành bảo hành phần cứng và phần mềm cho hệ thống số hóa Kirtas cung cấp tới khách hàng trong vòng 12 tháng sau khi bàn giao sản phẩm theo đúng tài liệu hướng dẫn hiện hành của sản phẩm.

Dịch vụ  Bảo trì

Tùy vào thoả thuận giữa khách hàng và TED, TED sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ bảo trì phần mềm thông qua điện thoại, hoặc email, hoặc tại địa chỉ cài đặt hệ thống Kirtas trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ Hà Nội) không kể ngày lễ trừ phi có thỏa thuận khác nếu khách hàng có câu hỏi liên quan đến những phần được cung cấp như sau:

  1. Hướng dẫn cài đặt và khắc phục lỗi của hệ thống số hóa Kirtas (nếu có)
  2. Hướng dẫn cài đặt và nâng cấp phần mềm ứng dụng liên quan để sửa nỗi (nếu có)
  3. Hỗ trợ cung cấp phần mềm chương trình cơ sở (Phần mềm tích hợp trong hệ thống)  để khắc phục lỗi vận hành hệ thống số hóa Kirtas (nếu có)

Khách hàng có thể yêu cầu một dịch vụ bảo trì từ TED dựa trên những dịch vụ mà mình lựa chọn như sau:

  • Cập nhật phần mềm ứng dụng:Trong một thời hạn của Hợp đồng dịch vụ bảo trì thỏa thuận, TED sẽ cập nhật phần mềm cho sản phẩm khi những cập nhật đó sẵn có. Những cập nhật phần mềm như vậy sẽ có cùng các điều kiện cấp phép tương tự như áp dụng với phần mềm gốc cung cấp ban đầu cùng theo sản phẩm.
  • Cập nhật phần mềm hệ thống (Firmware Updates): Trong một thời hạn của Hợp đồng dịch vụ bảo trì thỏa thuận, TED sẽ cập nhật phần mềm cho sản phẩm khi những cập nhật đó sẵn có. Những cập nhật phần mềm như vậy sẽ có cùng các điều kiện cấp phép tương tự như áp dụng với phần mềm gốc cung cấp ban đầu cùng theo sản phẩm.
  • Thay thế phần cứng:Theo Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ bảo trì, tất cả các linh kiện thay thế sẽ được cung cấp tới khách hàng trên cơ sở trao đổi. Các linh kiện thay thế có thể mới, hoặc đã được sửa chữa hoặc khắc phục lỗi tương đương với mới theo danh mục linh kiện tiêu chuẩn của Nhà sản xuất – Kirtas đính kèm trên Hợp đồng. Các linh kiện hay bộ phận khác ngoài danh mục sẽ được cung cấp thay thế trên cơ sở thoả thuận giá cung cấp trên thị trường.

TED Engineering Documents JSC