Cơ sở dữ liệu toàn văn của Trung tâm thông tin khoa học công nghệ Quốc gia

http://vst.vista.gov.vn/home

http://vst.vista.gov.vn/home/fulltext_database_view

Bách khoa toàn thư Việt Nam

http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn

Văn bản pháp quy Việt Nam

http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638897&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://qppl.egov.gov.vn

http://vbqppl.moj.gov.vn

Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam

http://www.luatvietnam.vn

Thư viện số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ

http://www.noip.gov.vn/

STN International – The Scientific & Technical Information Network.

Đây là một network thuộc tổ chức phi lợi nhuận Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe, tài trợ bởi chính phủ Đức, cung cấp thông tin và các dịch vụ thông tin cho việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghiệp, phát triển và thương mại. Có trên 50 cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, môi trường, thực phẩm, nhiên liệu, dược phẩm, kỹ thuật, thương mại, điện toán và toán học, kỹ thuật.

http://www.fiz-karlsruhe.de/

Asian Studies WWW Virtual Library

Thư viện điện tử nghiên cứu Á Châu này được thành lập năm 1994 bởi Dr. Ciolek tại The Australian National University. Thư viện điện tử này bao gồm các chỉ dẫn đến hơn 10.000 nguồn thông tin Internet liên quan đến việc nghiên cứu toàn Á Châu, từng khu vực của Á Châu (Trung Đông, Nam Á, Đông Nam Á, v.v.) và từng nước (bao gồm Việt Nam). Đây là nguồn tài liệu miễn phí xuất sắc cho việc nghiên cứu Á Châu.

http://coombs.anu.edu.au/WWWVL-AsianStudies.html

CDC-Centers for Disease Control and Prevention-National Center for HIV, STD, and TP prevention

Đây là một cơ sở dữ liệu miễn phí cung cấp các thông tin, số liệu thống kê, nghiên cứu, tuyên truyền về các chứng bệnh HIV/AIDS, STD và TP. Từ cơ sở dữ liệu này có các kết nối đến các wcbsite liên quan trong lĩnh vực y tế.

http://www.cdc.gov/nchhstp/

United States National Library of Medicine-MEDLINE

Đây là một cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về y học. Có thể tìm kiếm thông tin miễn phí trên MEDLINE thông qua hai công cụ là PubMed và Internet Grateful Med. Hai công cụ này sẽ cho phép tìm kiếm thông tin trong số 11 triệu tóm tắt và các bài viết toàn văn về y học và sức khoẻ. Đây là một cơ sở dữ liệu quý giá cho những người nghiên cứu y học, khoa học tự nhiên và sức khoẻ cộng đồng.

http://www.nlm.nih.gov/databases/

BasicBIOSIS

http://www.epnet.com/biomedical/basicbiosis.asp

Findarticles.com

http://www.findarticles.com

Enzyme Database. Free access for Vietnam National University at Ho Chi Minh City

http://www.brenda.uni-koeln.de/

InGap Database

http://www.kazusa.or.jp/ingap/index.html

MagPortal.com

http://magportal.com

Ingenta Connect

http://www.ingentaconnect.com/

Resources for Librarians in Developing Countries

http://usain.org/developingresources.html

Use the National Academy Press Site to Find Information on Computer Science

http://www.nap.edu/

Global Development Network (GD Net)

http://www.gdnet.org/online.services/journals/gdnjournal services/journal accessportal/index.html

PERI Project

http://www.inaspinfo/peri/index.html

Databases

http://www.uwc.ac.za/library/electronicres/internetresources.htm#Reference

Nguồn truy cập mở về sáng chế và thương hiệu của Hoa Kỳ (USPTO)

http://www.uspto.gov/main/profiles/acadres.htm

Nguồn truy cập mở về sáng chế và thương hiệu của Liên minh Châu Âu (EPO)

http://ep.espacenet.com

SPARC (The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition)

http://www.arl.org/sparc

UNESCO

http://unesdoc.unesco.org/ulis/index.shtml

AGORA (Access to Global Online Research in Agriculture)

http://www.aginternetwork.org/agorasearch/search/azsearch.do?initialchar=a

E-prints in Library and Information Science

http://eprints.rclis.org

HINARI (The Health InterNetwork Access to Research Initiative)

http://extranet.who.int/hinari/en/browse_journal_titles.php?j_init=A

World Digital Mathematics Library

http://www.wdml.org/dml/index.shtml

NCBI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov

TOXNET

http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html

Intute

http://www.intute.ac.uk

CIESIN

http://www.ciesin.columbia.edu/sub_guide.html#biodiversity