Dịch vụ Open Access đem đến cho người dùng khả năng truy cập miễn phí các nguồn tài nguyên điện tử trên thế giới, bao gồm tạp chí, sách điện tử, cơ sở dữ liệu,… Tại đây chúng tôi tập hợp một số nguồn cung cấp hữu ích để bạn đọc tham khảo.

Cổng chủ đề      Tạp chí điện tử      Sách điện tử