Chúng tôi cung cấp một dịch vụ chuyển giao thống nhất cho hơn 600.000 sách điện tử ngoại văn lựa chọn từ danh mục xuất bản mới (Front List) trong lĩnh khoa học, công nghệ và kỹ thuật, y học… từ hơn 450+ nhà xuất bản quốc tế và khu vực uy tín trên toàn thế giới, như Taylor & Francis, Wiley-Blackwell, Elsevier, McGraw-Hill, Pearson Education, Springer, Cambridge University Press, Greenwood Publishing Group, Oxford University Press Palgrave Macmillan. v.v….

Giới thiệu chung

GIỚI THIÊU CHUNG

Chúng tôi hợp tác với các đối tác tích hợp nội dung để cung cấp một giải pháp chuyển giao sách điện tử hoàn chỉnh và toàn diện, từ lựa chọn bổ sung tới khả năng tra cứu tập trung, cùng với nhiều nhan đề sẵn có để mua truy cập vĩnh viễn nội dung hay thuê đọc theo thời gian thực. Giải pháp cũng cung cấp nhiều mô hình linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của thư viện và bạn đọc, và chúng có thể được truy cập tại thư viện (onsite) hoặc từ xa.

Chúng tôi đem đến một giải pháp chuyển giao sách điện tử thân thiên và miễn phí ứng dụng nhằm hỗ trợ thư viện cung cấp khả năng tìm kiếm, bổ sung, truy cập sách điện tử cho bạn đọc của họ cũng như có được báo cáo và thống kê mức độ sử dụng.

LỢI ÍCH

Trong thế giới số ngày này, nội dung cần thiết được chuyển theo cách phù hợp cho phép người dùng tin/bạn đọc có thể tiêu dùng thông qua các thiết bị số như máy tính bảng và di động – tương tự như dưới dạng in – và trong phạm vi ngân sách hạn hẹp. Sách điện tử trợ giúp học tập linh hoạt và cho phép thư viện chuyển giao nhiều nội dung hơn mà không phụ thuộc vào thời gian mở cửa của thư viện.

TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO

 • Khả năng truy cập đồng thời nhiều người dùng
 • Truy cập không giới hạn
 • Truy cập từ xa 24/7
 • Khả năng xem trước 5 phút nội dung chưa mua
 • Cho phép in và sao lưu
 • Tạo ghi chú cá nhân và danh mục đọc yêu thích (My Favourites)
 • Ứng dụng hệ thống quản lý quyền số giàu tính năng
 • Biểu ghi MARC theo chuẩn RDA/AACR2, bao gồm cả trường 856 sẵn cho cho tích hợp mục lục của thư viện
 • Để xuất bổ sung và đặt qua chuẩn EDI và xác nhận đơn đặt điện tử
 • Khả năng vận hành với các máy chủ xử lý nối điện tử, vd., SFX, công cụ phát hiện nội dung toàn cầu, vd., Primo
 • Sẵn có các báo cáo quản lý, bao gồm sử dụng theo khổ mẫu COUNTER 1, 2 và 3 , cùng với báo cáo của ứng dụng
 • Khả năng tích hợp với công cụ quản lý tham khảo cá nhân và trích dẫn như Refworks, EndNote

DỊCH VỤ XÁC THỰC

 • Xác thực qua IP
 • OpenAthens MD và OpenAthens LA
 • Dịch vụ xác thực của cục quản lý trụy cập UK
 • Shibboleth
 • EZproxy, WAM hoặc URL tham chiếu
 • Tích hợp CGI với hệ thống quản lý thư viện
 • Người dùng ( Library User ID) thư viện và mật khẩu

Lĩnh vực

HÓA HỌC
 • Chemical Catalysis
 • Chemical Measurement and Imaging
 • Chemical Structure, Dynamics, and Mechanism
 • Chemical Synthesis
 • Chemical Theory, Models and Computational Methods
 • Chemistry of Life Processes
 • Environmental Chemical Systems
 • Macromolecular, Supramolecular, and Nanochemistry
 • Sustainable Chemistry
 • Chemistry, other (specify)

 

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN (CISE)
 • Algorithms and Theoretical Foundations
 • Communication and Information Theory
 • Computational Science and Engineering
 • Computer and Information Security
 • Computer Architecture
 • Computer Systems, Networking, and Embedded Systems
 • Databases
 • Data Mining and Information Retrieval
 • Graphics and Visualization
 • Human Computer Interaction
 • Informatics
 • Machine Learning
 • Natural Language Processing
 • Robotics and Computer Vision
 • Software Systems and Software Engineering
 • CISE, other (specify)

 

KỸ THUẬT
 • Aeronautical and Aerospace
 • Bioengineering
 • Biomedical
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Engineering
 • Electrical and Electronic
 • Energy
 • Environmental
 • Industrial Engineering & Operations Research
 • Materials
 • Mechanical
 • Nuclear
 • Ocean
 • Optical Engineering
 • Polymer
 • Systems Engineering
 • Engineering, other (specify)

 

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT
 • Atmospheric Chemistry
 • Aeronomy
 • Biogeochemistry
 • Biological Oceanography
 • Chemical Oceanography
 • Climate and Large-Scale Atmospheric Dynamics
 • Geobiology
 • Geochemistry
 • Geodynamics
 • Geophysics
 • Glaciology
 • Hydrology
 • Magnetospheric Physics
 • Marine Biology
 • Marine Geology and Geophysics
 • Paleoclimate
 • Paleontology and Paleobiology
 • Petrology
 • Physical and Dynamic Meteorology
 • Physical Oceanography
 • Sedimentary Geology
 • Solar Physics
 • Tectonics
 • Geosciences, other (specify)
KHOA HỌC ĐỜI SỐNG
 • Biochemistry
 • Biophysics
 • Cell Biology
 • Developmental Biology
 • Ecology
 • Environmental Science
 • Evolutionary Biology
 • Genetics Genomics
 • Microbiology
 • Molecular Biology
 • Neurosciences
 • Organismal Biology
 • Physiology
 • Proteomics
 • Structural Biology
 • Systematic Biology
 • Life Sciences, other (specify
KHOA HỌC VẬT LIỆU
 • Biomaterials
 • Ceramics
 • Chemistry of materials
 • Electronic materials
 • Materials theory
 • Metallic materials
 • Photonic materials
 • Physics of materials
 • Polymers
 • Materials Research, other (specify)
TOÁN HỌC
 • Algebra, Number Theory, and Combinatorics
 • Analysis
 • Applied Mathematics
 • Biostatistics
 • Computational and Data-enabled Science
 • Computational Mathematics
 • Computational Statistics
 • Geometric Analysis
 • Logic or Foundations of Mathematics
 • Mathematical Biology
 • Probability Statistics
 • Topology
 • Mathematics, other (specify)
VẬT LÝ VÀ THIÊN VĂN
 • Astronomy and Astrophysics
 • Atomic, Molecular and Optical Physics
 • Condensed Matter Physics
 • Nuclear
 • Particle Physics
 • Physics of Living Systems
 • Plasma
 • Solid State
 • Theoretical Physics
 • Physics, other (specify)
TÂM LÝ HỌC
 • Cognitive
 • Cognitive Neuroscience
 • Computational Psychology
 • Developmental Experimental or Comparative Industrial/Organizational Neuropsychology
 • Perception and Psychophysics
 • Personality and Individual Differences
 • Physiological
 • Psycholinguistics
 • Quantitative
 • Social
 • Psychology, other (specify)
KHOA HỌC XÃ HỘI
 • Archaeology
 • Biological Anthropology
 • Cultural Anthropology
 • Anthropology, other
 • Communications
 • Decision Making and Risk analysis
 • Economics (except Business Administration)
 • Geography
 • History and Philosophy of Science
 • International Relations
 • Law and Social Science
 • Linguistics
 • Linguistic Anthropology
 • Medical Anthropology
 • Political Science
 • Public Policy
 • Science Policy
 • Sociology (except Social Work)
 • Urban and Regional Planning
 • Social Sciences, other (specify)
GIÁO DỤC STEM VÀ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP
 • Engineering Education
 • Mathematics Education
 • Science Education
 • Technology Education
 • STEM Education and Learning Research, other (specify)

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI