Cơ sở dữ liệu tin tức và quỹ nghiên cứu “Research Professional” sẽ rút ngắn con đường và quá trình để các nhà nghiên cứu và nhân viên văn phòng quản lý dự án nghiên cứu có được sự hỗ trợ tài chính cho dự án nghiên cứu của họ. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu mở rộng “Research Professional”  về các cơ hội cấp quỹ nghiên cứu, cũng như tin tức và phân tích cơ hội được cấp quỹ nghiên cứu, các tổ chức và nhà nghiên cứu sẽ có được thông tin và hướng dẫn đầy đủ cho phép họ luôn đi trước những phát triển nghiên cứu và dành được cơ hội cấp quỹ tài trợ cho các dự án nghiên cứu hiệu quả hơn.

Icon

Phát hiện các cơ cơ hội cấp quỹ nghiên cứu

Tìm và dành lấy cơ các cơ hội phù hợp với kỹ năng của nhà nghiên cứu, đồng thời tận dụng một cơ sở dữ liệu toàn diện để cung cấp các nguồn thông tin về quỹ nghiên cứu quốc gia, khu vực và quốc tế - một cơ sở dữ liệu được cập nhật và duy trì bởi một đội ngũ các nhà phân tích cơ hộ nghiên cứu giàu kinh nghiệm

Icon

Luôn được cập nhật thông tin về chính sách nghiên cứu

Tăng cường quá trình ra quyết định của một tổ chức nghiên cứu bằng việc sử dụng thông tin về chính sách và cấp quỹ nghiên cứu tin cậy và có căn cứ, đã được một đội ngũ chuyên gia biên tập giàu kinh nghiệm đối chiếu, phân loại, sắp xếp, tổ chức và sàng lọc cẩn thận

Icon

Tối đa hóa cơ hội có được quỹ nghiên cứu

So sánh các nhà nghiên cứu đã dành được quỹ tài trợ nghiên cứu trước đây, đã từng sử dụng một cở sở dữ liệu về các quỹ nghiên cứu, và hiểu biết rõ hơn về các cơ hội có được quỹ nghiên cứu nhằm giúp nhà nghiên cứu tập trung vào những cơ hội có thể dành được tài trợ quỹ nghiên cứu

Icon

Nâng cao khả năng xin được phê duyệt quỹ nghiên cứu

Lợi ích của các bài báo chuyên sâu cung cấp hướng dẫn về quy trình nộp đơn xin cấp quỹ nghiên cứu, bao gồm các cuộc phỏng vấn với những nhà cấp vốn, người dành được quỹ nghiên cứu trước đây, và thành viên của các ban đánh giá và xét duyệt với đẩy đủ thông tin tư vấn

Đặc điểm nổi bật

Rss image

Tính toàn diện

Bao phù tất các lĩnh vực nghiên cứu học thuật, từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, cả các quỹ nghiên cứu lớn và nhỏ

Rss image

Tình quốc tế và địa phương

Cung cấp cho nhà nghiên cứu một bộ cơ sở dữ liệu với hàng nghìn nhà cấp vốn nghiên cứu ở hàng chục quốc gia trên khắp toàn cầu

Rss image

Tính tin cậy

Một nguồn dữ liệu tin cậy được đối chiếu, phân loại và duy trì bởi một đội ngũ 40 chuyên gia giàu kinh nghiệm trên khắp thế giới.

Rss image

Chuyên sâu

Cung cấp cho nhà nghiên cứu thông tin cập nhật chuyên sâu và tư vấn chuyên nghiệp về mọi bước trong quy trình dành được quỹ nghiên cứu.

Rss image

Tính cá nhân hóa

Sàng lọc luồng tài liệu phù hợp nhằm đảm bảo thông tin chính xác được đưa tới đúng người vào đúng thời điểm cần

Rss image

Tích kiệm thời gian

Chuyển giao thông tin phù hợp với nhu cầu của nhà nghiên cứu, đồng thời giúp tích kiệm thời gian và nỗ lực của nhà nghiên cứu dành cho việc lọc ra thông tin không phù hợp

quote

Nhà nghiên cứu của đại học Edinburgh chắc chắn
đã tiếp cận được những cơ hội cấp quỹ và
thông tin nghiên cứu chất lượng tốt nhất
mà chúng tôi tìm thấy cho họ, và cơ sở dữ liệu
"Research Professional" là một đối tác tin cậy
của chúng tôi trong việc đạt được thành công này.quote

Hamish Macandrew, Trưởng Văn phòng Nghiên cứu Đại học Edinburgh

Tất cả nhận xét

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI