Công cụ quản lý dữ liệu tham khảo cá nhân RefWorks® là một phương tiện hoàn hảo dành cho các tổ chức nghiên cứu mong muốn sinh viên và nhà nghiên cứu sản sinh ra những bài báo chất lượng và chuẩn mực hơn. Refworks đơn giản hóa quy trình nghiên cứu, cộng tác, tổ chức dữ liệu, và viết bài bằng việc cung cấp một công cụ dễ dàng sử dụng nhằm quản lý trích dẫn, thư mục, và tài liệu tham khảo. Refworks cung cấp khả năng hỗ trợ liên tục, và đồng thời giúp sức cho người quản trị thư viện định nghĩa các dạng danh mục tài liệu tham khảo cũng như phân tích dữ liệu sử dụng trong một tổ chức nghiên cứu.

 

Icon

Thu thập và nhập dữ liệu

Tìm, truy cập, và bắt lấy những tài liệu nghiên cứu từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào trên mạng, dưới bất cứ định dạng nào. Sự tự động hoàn thành dữ liệu tham khảo và truy xuất toàn văn giúp nhà nghiên cứu tích kiệm thời gian và đảm bảo sự chính xác của các trích dẫn.

Icon

Quản lý nghiên cứu

Thống nhất tài liệu trong một không gian làm việc tập trung tao thuận lợi cho việc lưu trữ và sử dụng lại, cũng như tận dụng ưu thế của các công cụ mạnh mẽ như gán thẻ, tạo lập thư mục, tìm kiếm toàn văn, và xử lý trùng lặp, để truy cập và tổ chức dễ dàng tài liệu tham khảo.

Icon

Chia sẻ và cộng tác

Tổ chức, đọc, chú giải và đánh dấu từng tài liệu toàn văn hoặc chia sẻ cá nhân với các cộng sự trong tổ chức, hoặc với bất kỳ người dùng công cụ Refworks nào trong một môi trường cộng tác.

Icon

Mở rộng ảnh hưởng

Nâng cao khả năng đóng góp của thư viện với hoạt động nghiên cứu và thành công của sinh viên bằng một dịch vụ quản lý dữ liệu tham khảo được hỗ trợ đầy đủ, cho phép người quản trị thư viện cặt đặt và phổ biến phong cách nghiên cứu của tổ chức, phân tích dữ liệu sử dụng, và quản lý sự tuân thủ bản quyền.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Rss image

Tích hợp

Làm việc chặt chẽ như một phần của những công cụ ứng dụng viết và biên tập bài giống Microsoft Word và Google Docs, và tương thích với nhiều loại định dạng tệp tin

Rss image

Nhất quán

Một giao diện dựa trên trình duyệt cung cấp một trải nghiệm tương tự bất kể ứng dụng nào

Rss image

Dựa trên môi trường điện toán đám mây

Không đòi hỏi cài đặt và đồng bộ hóa dữ liệu. Một dịch vụ dựa trên môi trường điện toán đám mây cung cấp khả năng lưu trữ không giới hạn

Rss image

Siêu dữ liệu phong phú

Tích hợp với dịch vụ phát hiện tài nguyên của Ex Libris để truy cập siêu dữ liệu từ hơn ba (03) triệu biểu ghi

Rss image

Nhiều định dạng trích dẫn

Cung cấp khả năng truy vấn tới hơn 4000 dạng trích dẫn, và cho phép nhà nghiên cứu tạo ra dạng trích dẫn của riêng mình hoặc áp dụng dạng trính dẫn quy định bởi tổ chức nghiên cứu.

Rss image

Hỗ trợ

Cung cấp nhân viên hỗ trợ dành riêng và đào tạo, cũng như các video hướng dẫn nhằm giúp người dùng sử dụng hiệu quả

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI