Rapido là một nền tảng ứng dụng giúp phát hiện và chuyển giao tài nguyên thông tin giữa các thư viện với nhau nhằm chia sẻ nguồn lực thư viện ngay lâp tức bằng việc tập trung vào nâng cao các dịch vụ bạn đọc và hiệu quả đáp ứng tài liệu của cán bộ thư viện.

  • Đối với cán bộ thư viện, Rapido sẽ giúp tự động và đơn giản hóa quy trình mượn và cho mượn tài liệu, đồng thời giúp cán bộ thư viện quản lý hiệu quả một khối lượng yêu cầu tài liệu cao.
  • Đối với bạn đọc, Rapido cung cấp một vị trí trung tâm nhằm giúp họ tìm thấy ngay tài liệu mà họ cần với một trải nghiệm dễ dàng nhất để có được nhanh chóng tài liệu.

Icon

Đơn giản và tự động hóa

Dựa trên một nền tảng ứng dụng điện toán đám mây tiên tiến nhất, Rapido cung cấp một quy trình xử lý yêu cầu tài liệu không có trung gian cũng như tự động hóa với sự hỗ trợ của thủ thư cho các yêu cầu tài liệu phức tạp hơn.

Icon

Vốn tự liệu trung tâm

Với một cơ sở dữ liệu mới chỉ mục tất cả vốn tư liệu của thư viện trên Rapido, kết hợp với khả năng định nghĩa chính sách lưu thông của thư viện đối với tài liệu có thể cho mượn, Rapido tự động tìm thấy một thư viện có khả năng cho mượn phù hợp nhất để đáp ứng các yêu cầu tài liệu của bạn đọc.

Icon

Phá bỏ chia cắt dịch vụ

Rapido xử lý quy trình chia sẻ tài nguyên thông tin của thư viện như là một phần của chu kỳ phát sinh yêu cầu tài liệu thực tế, bao gồm hoạt động tìm kiếm và phát hiện, đáp ứng và bổ sung.

Icon

Tích hợp

Rapido tích hợp dễ dàng với hệ thống của bên thứ ba - bao gồm các hệ thống cung cấp dịch vụ mượn liên thư viện (ILL) và công nghệ chia sẻ tài nguyên thông tin của thư viện - thông qua những giao diện hệ thống tiêu chuẩn và mở.

Đặc trưng giải pháp

Rss image

Tổ chức lại quy trình

Quy trình xử lý được tự động hóa nhằm giảm hoạt động trung gian và giải phóng thời gian của cán bộ thư viện nhằm xử lý các yêu cầu tài liệu phức tạp hơn.

Rss image

Trải nghiệm người dùng tiên tiến

Rapido được phát triển trên một nền tảng điện toán đám mây của Alma, và đồng thời bao gồm trải nghiệm người dùng tiên tiến nhất giúp bạn đọc dễ dàng tìm thấy yêu cầu tài liệu mà họ cần.

Rss image

Chia sẻ tài nguyên giữa các thư viện

Cùng một khái niệm như dịch vụ RapidILL, Rapido bao gồm khả năng chia sẻ cả tài nguyên in, đồng thời xem xét mạng lưới và nhóm cộng đồng phát chuyển tài liệu.

Rss image

Kiểm soát toàn bộ

Rapido bao gồm khả năng cài đặt chính sách lưu thông cho tài liệu mà thư viện có thể cho mượn, bao gồm thời hạn cho mượn, và nhóm thư viện sẵn sàng chia sẻ, cũng như sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

Rss image

Trải nghiệm vượt trội

Bạn đọc có một dịch vụ ILL dễ dàng sử dụng, nhanh và toàn diện, phù hợp với trải nghiệm của họ trong thế giới trực tuyến rộng lớn hơn.

Rss image

Kiểm soát chi phí

Thư viện có thể quyết định mức chi phí cũng như thời gian chuyển giao tối đa đối với mỗi lần mượn, đồng thời áp dụng chính sách khác nhau đối với nhóm bạn đọc khác nhau (ví dụ, nhân viên khác với sinh viên).

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI