Primo thúc đẩy một phương pháp tiếp cận tìm kiếm và sắp xếp tài liệu giàu tính năng nhằm cung cấp cho bạn đọc tài nguyên phù hợp nhất mà một thư viện cần cung cấp. Một tìm kiếm thông qua Primo xác định vị trí tất cả các đầu mục tài liệu và chuyển giao những kết quả tốt nhất, cùng với những tài liệu phù hợp nhất được xếp đầu tiên. Sự kết hợp của công nghệ sắp xếp sáng tạo và nhiều tùy chọn sắp xếp của thư viện cho phép thư viện đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn mong muốn của bạn đọc.

 

Image Full

Công nghệ Sắp xếp Thông minh

Cung cấp kết quả tốt nhất đầu tiên. Công nghệ tìm kiếm và sắp xếp thông minh trong Primo dựa trên số lượng nhân tố và tham số để hiểu ý định của người dùng tin/bạn đọc. Với tính năng Primo ScholarRank™, một số tiêu chí được sử dụng để sắp xếp kết quả tìm kiếm: mức độ mà một tài liệu khớp với một câu hỏi truy vấn, số điểm giá trị đại diện cho tầm quan trọng của một tài liệu và ngày xuất bản của một tài liệu. Sự phù hợp lớn hơn sẽ được gán cho một tài liệu nếu thuật ngữ truy vấn diễn ra trong một số trường siêu dữ liệu cụ thể của một biểu ghi tài liệu như tác giả, nhan đề, trường chủ đề. Primo cũng đánh giá những tham số khác như sự xuất hiện gần kề của thuật ngữ tìm kiếm và dạng tìm kiếm (tài liệu gợi ý hoặc tìm kiếm chủ đề).

 

Image Full

Sắp xếp Cá nhân hóa

Với tính năng tùy biến danh mục kết quả tìm kiếm của bạn đọc, Primo có thể sử dụng ngành học và nghiên cứu của bạn đọc khai báo trong hồ sơ của người dùng để đưa ra một kết quả tìm kiếm bằng tính năng “Boost” phù hợp đúng với ngành học đó. Tính năng này sẽ sinh ra một trật tự sắp xếp kết quả tìm kiếm khác cho cùng một từ khóa tìm kiếm theo lĩnh vực học tập và nghiên cứu mà bạn đọc quan tâm và nó đặc biệt hữu ích khi cùng những câu hỏi truy vấn nào đó có liên quan đến nhiều ngành học.

 

Image Full

Image Full

Sắp xếp Điểu chỉnh phù hợp với Bộ sưu tập Nội sinh

Khả năng có được sự linh hoạt và kiểm soát mạnh mẽ việc thư viện muốn tài liệu nội sinh do họ tạo ra được sắp xếp như thế nào trong danh mục kết quả tìm kiếm, thư viện có thể cấu hình tùy biến để tăng trọng số của một số trường siêu dữ liệu nhất định. Một tùy chọn điều chỉnh khả năng sắp xếp khác sẵn có đối với những thư viện trộn kết quả tìm kiếm từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vào trong một danh mục kết quả tìm kiếm thống nhất: đó là ưu tiên kết quả tìm kiếm một nguồn dữ liệu nào đó so với nguồn dữ liệu khác nếu như tất cả những nhân tố ảnh hưởng tới kết quả tìm kiếm khác ngang bằng nhau.

 

Image Full

Đảm bảo và Nâng cao Chất lượng

Có được lợi ích từ công nghệ mới nhất, Ex Libris liên tục nâng cấp và tối ưu hóa thuật toán sắp xếp phù hợp trong Primo. Với niềm tin tưởng rằng công nghệ sắp xếp thúc đẩy dịch vụ phát hiện tài nguyên liên tục được phát triển, nâng cấp và tối ưu hóa khi nhiều nhân tố ảnh hưởng sẽ thúc đẩy các sáng kiến mới, như phân tích một nhật ký tìm kiếm, nghiên cứu hành vi người dùng, phản hồi của khách hàng và đóng góp ý kiến từ cộng đồng khách hàng sử dụng Primo trên toàn cầu.

 

Image Full

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI