bX Article Recommender lấy dữ liệu sử dụng tài nguyên ẩn danh từ hàng triệu nhà nghiên cứu trên khắp thế giới, sau đó tận dụng dữ liệu này để làm giàu và mở rộng trải nghiệm phát hiện tài nguyên của người dùng tin cùng với gợi ý thông tin phù hợp cho bài báo và sách điện tử. Khởi đầu với một bài báo mà bạn đọc quan tâm, bX cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn đọc bài báo liên quan phù hợp cho cùng một chủ đề. Trong bài báo khởi đầu được xem như là điểm truy cập chính, một tài liệu liên quan được gợi ý có thể cung cấp cảm hứng học và mở rộng phạm vi nghiên cứu, đồng thời vượt ra khỏi câu hỏi truy vấn ban đầu. Dựa trên bối cảnh tìm kiếm thực tế, những gợi ý đọc thêm này có thể giúp thu hẹp hoặc mở rộng chủ đề học tập, cung cấp thêm các từ khóa mới nhằm mô tả chủ đề rõ nét hơn, và cho phép người dùng tìm thấy tài liệu mà họ cần thông qua khả năng phát hiện những tài liệu liên quan.

 

Nghe chuyên gia: CHRISTINE STOHN NÓI VỀ KHAI THÁC VÀ DỮ LIỆU LỚN
Image Full

bX vận hành thế nào?

bX Article Recommender thu hoạch dữ liệu sử dụng tài nguyên điện tử của các máy chủ xử lý nối kết trong thư viện từ nhiều tổ chức giáo dục, đào tạo và nghiên cứu ở khắp nơi trên thế giới. Nếu có hai bài báo được sử dụng trong cùng một phiên làm việc, hệ thống phân tích các kết nối giữa chúng và lưu lại những đầu mục tài liệu này trong một mạng truy xuất dữ liệu chung. Chính bởi vì những gợi ý đọc của dịch vụ bX dựa trên dữ liệu sử dụng của các máy chủ xử lý nối kết, bởi vậy chúng thực sự là những nguồn dữ liệu trung lập về nội dung. Dữ liệu sử dụng đó được sinh ra thông qua những hệ thống phát hiện tài nguyên, cơ sở dữ liệu chỉ mục và tóm tắt (A&I), những ứng dụng xuất bản điện tử của các nhà xuất bản, và nhiều nguồn dữ liệu khác kết nối người dùng tới toàn văn thông qua một máy chủ xử lý nối kết. Những bài báo được gợi ý đọc thêm này có thể đến từ nhiều tạp chí, nhà xuất bản và ứng dụng quản lý khác nhau.

Image Full

Bạn đọc tìm thấy các gới ý đọc thêm ở đâu?

bX là một dịch vụ dữ liệu thuê bao được nhúng trong hệ thống phát hiện tài nguyên Primo và Summon, SFX và giao diện máy chủ xử lý nối kết Alma, và giải pháp quản lý danh mục đọc theo khóa học Leganto. Các APIs sẵn có sẽ giúp thư viện dễ dàng nhúng dịch vụ bX này và những gợi ý đọc bài báo vào các giao diện khác.

Image Full

Image Full

Nguồn gốc của bX

bX được dựa trên một nghiên cứu tiến hành bởi Phòng Nghiên cứu Quốc gia Alamos (Alamos National Lab), Mỹ bởi Herbert Van de Sompel and Johan Bollen. Herbert Van de Sompel là một người nhận được giải thưởng Paul Evan Peters (Paul Evan Peters Award) trao tặng bởi CNI, Liên minh Thông tin Nối kết Mạng (Coalition for Networked Information). Ông cũng là một nhà phát triển máy chủ xử lý nối kết SFX và khổ mẫu dữ liệu OpenURL cùng với sự cộng tác với Ex Libiris.

 

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI