Hoạt động nghiên cứu là sức sống của các tổ chức đào tạo và học thuật. Ex Libris Esploro mở ra khả năng tăng sự ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu lớn hơn bằng việc tối đa hóa tính minh bạch, hiệu quả và hài lòng của những hoạt động nghiên cứu. Esploro thực hiện nhiệm vụ này bằng việc lưu giữ, quản lý và phân phối kết quả và dữ liệu đầu ra nghiên cứu một cách hệ thống, đồng thới sử dụng tối đa chuyên môn và công nghệ thư viện, cũng như khả năng tích hợp thông suốt với quy trình công việc nghiên cứu hiện có.

Icon

Vượt ra khỏi một kho số truyền thống

Esploro tạo ra một hệ thống thống nhất về các biểu ghi. Nó mở rộng phạm vi dữ liệu của tất cả các đối tượng nghiên cứu thông qua khả năng lưu giữ được tự động hóa và ký gửi dữ liệu trực tiếp. Khả năng chuẩn hóa và làm giàu siêu dữ liệu làm cho những đối tượng nghiên cứu dễ dàng được phát hiện qua các kênh trao đổi học thuật và cổng thông tin của các tổ chức.

Icon

Đơn giản hóa luồng công việc

Esploro thống nhất và tự động hóa những luồng dữ liệu nghiên cứu, đồng thời thay thế các quy trình xử lý bằng tay và bị phân mảng dữ liệu. Đối với thư viện, văn phòng phụ trách hoạt động nghiên cứu và các nhà nghiên cứu, Esploro tạo thuận lợi cho các nhiệm vụ quản lý đối tượng nghiên cứu, nâng cao cũng như ứng dụng siêu dữ liệu, ký gửi tài liệu, và cập nhật hồ sơ nghiên cứu.

Icon

Kết nối thư viện với hoạt động nghiên cứu

Esploro giúp thư viện đóng một vai trò chính trong các hoạt động nghiên cứu của tổ chức. Nó tạo điều kiện cho cán bộ thư viện sử dụng tối đa các kỹ năng của họ cùng với công nghệ trong việc hỗ trợ các quy trình nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy sự cộng tác của thủ thư với văn phòng phụ trách hoạt động nghiên cứu và các nhà nghiên cứu.

Icon

Nâng cao sự tuân thủ các chính sách nghiên cứu

Giúp hỗ trợ khả năng của văn phòng phụ trách hoạt động nghiên cứu quản lý và theo dõi những ấn phẩm nghiên cứu được xuất bản, Esploro cho phép một tổ chức nghiên cứu theo dõi sự tuân thủ và đảm bảo bám sát những yêu cầu của chính phủ và tổ chức cấp quỹ nghiên cứu, bao gồm cả chính sách truy cập mở.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Rss image

Tính toàn diện

Giúp lưu giữ kết quả và dữ liệu nghiên cứu liên quan trong một kho số thống nhất và phong phú về siêu dữ liệu

Rss image

Dựa trên môi trường điện toán đám mây

Sự dụng tối đa sức mạnh của ứng dụng quản trị thư viện Alma với những luồng công việc được tích hợp chặt chẽ, công cụ xử lý siêu dữ liệu, nối kết và phân tích dữ liệu

Rss image

Sự tuân thủ được tổ chức lại

Bao gồm nhiều luồng công việc giúp tuân thủ các quy định nghiên cứu tại địa phương và toàn cầu, kể cả chính sách truy cập mở, theo dõi Phí Xử lý Bài báo (APC - Article Processing Charges) và chia sẻ Kế hoạch Quản lý Dữ liệu (DMP - Data Management Plans)

Rss image

Chuyên sâu

Giúp đo lường tác động nghiên cứu thông qua các chỉ số đo lường phù hợp và tiêu chuẩn đánh giá đối với hoạt động nghiên cứu, mọi tổ chức nghiên cứu, cũng như đánh giá chéo các tổ chức nghiên cứu

Rss image

Hồ sơ nghiên cứu giàu dữ liệu

Khả năng cập nhật tự động số lượng hồ sơ nhà nghiên cứu với các ấn phẩm nghiên cứu đã xuất bản, xác định các mối liên kết và hoạt động nghiên cứu

Rss image

Tính mở cao

Cung cấp nhiều giao diện lập trình ứng dụng mở (APIs) và khả năng tích hợp linh hoạt với nhiều hệ thống quản lý thư viện và trường học

quote

Tổ chức lại các quy trình nghiên cứu trong khi đó
đồng thời loại bỏ đi gánh nặng thêm đối với nhà
nghiên cứu là điều hết sức cần thiết.quote

Carl Grant, trưởng khoa thư viện Đại học Oklahoma, Mỹ

Tất cả nhận xét
Ex Libris Esploro Product Highlights Video

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI