Phương pháp học tập được cá nhân hóa

Một ứng dụng dịch vụ học tập tự thích nghi tạo ra một trải nghiệm cá nhân hóa và mở rộng giúp mỗi sinh viên thành công theo cách riêng của họ.

  • Ứng dụng Web ngữ nghĩa tự động kết nối các khái niệm tới nội dung. Nó phát triển sự hiểu biết chủ động về tiến trình học của mỗi sinh viên so với mục tiêu học tập, và khi nào họ cần sự trợ giúp thêm.
  • Giáo viên hướng dẫn có thể sử dụng những mục tiêu học tập, nội dung, và câu hỏi họ đã tạo ra cho một khóa học để cài đặt các phương pháp học tập đặc thù cho mỗi sinh viên.
  • Nội dung và đánh giá khóa học tự động được điều chỉnh cho mỗi cá nhân, giúp chuyển giao một trải nghiệm cá nhân hóa, cho dù kích cỡ lớp học có là 10 hoặc 1000 sinh viên.
Image Full

Kết quả tốt hơn đối với sinh viên cần trợ giúp

Khả năng phân tích dự báo và chuẩn đoán qua hình ảnh hóa dữ liệu giúp giáo viên hướng dẫn nhận ra những sinh viên cần trợ giúp đặc biệt trong một khóa học và có kế hoạch hành động giúp họ cải thiện hơn.

  • Những bảng dữ liệu trực quan chuyển đổi dữ liệu phức tạp về người học vào trong những khuân mẫu dữ liệu dễ nhận biết về sự tham gia của sinh viên vào tiến trình học và trở ngại có thể không theo được khóa học của họ.
  • Nhiều luồng công việc giúp giáo viên hướng dẫn nhanh chóng có kế hoạch chỉ thị đối với sinh viên đang có trở ngại học tập và không tham gia tích cực vào tiến trình học.
  • Với khả năng hiểu biết tốt hơn về hoạt động học tập nào được tham gia và hoạt động nào không, giáo viên hướng dẫn có thể cải thiện và tối ưu hóa nội dung và năng lực truyền đạt khóa học theo thời gian.

Image Full

Quyết định dựa trên dữ liệu

Khả năng hình ảnh hóa dữ liệu phong phú và những báo cáo phân tích nâng cao cung cấp cho các tổ chức giáo dục thông tin mà họ cần để ra quyết định dựa trên bằng chứng, những quyết định giúp cải thiện kết quả học tập của sinh viên.

  • Dữ liệu đo lường năng lực của người học thông qua số lần đăng nhập, truy cập công cụ, tham gia tiến trình học, điểm số, mức độ sử dụng nội dung, và nhiều dữ liệu khác giúp cho thấy được sinh viên nào đang gặp khó khăn hoặc thành công đến đâu.
  • Những báo cáo năng lực nâng cao hình ảnh hóa dữ liệu từ hệ thống LMS Brightspace, cùng với hoạt động học tập bên ngoài tạo lên một bức tranh hoàn chỉnh về sự tiến bộ của mỗi người học.

Image Full

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI