Thiết kế trực quan và ưu tiên di động

Thiết kế trực quan cho phép tất cả người dùng hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất để có nhiều thời gian hơn tập trung vào nhiệm vụ thực sự cần thiết nhất: giảng dạy và học tập.

 • Giao diện đơn giản cho phép giảng viên/người hướng dẫn dễ dàng thiết kế khóa học, tạo nội dung và đánh giá, chấm điểm.
 • Thiết kế song hành với những ứng dụng tích hợp theo mục đích cho phép tạo ra một trải nghiệm di động tốt nhất đối với giảng viên và sinh viên bất kể họ đang sử dụng trên thiết bị số nào.
 • Khả năng tiếp cận và di chuyển dễ dàng đã được trao giải thưởng đảm bảo tất cả các công cụ phù hợp tiêu chuẩn và dễ sử dụng đối với sinh viên khi di chuyển với những công nghệ trợ giúp.
Xem tính năng ghi chú cho phản hồi của giáo viên trong công cụ giao bài tập
Image Full

Công cụ tạo khóa học thu hút

Một bộ công cụ đa dạng giúp giảng viên tạo ra những trải nghiệm học tập thu hút khiến sinh viên liên tục quan tâm và tiến bộ thông qua khóa học.

 • Cho phép minh họa theo dòng bằng cách thêm vào âm thanh, hình ảnh, video và tài liệu đa phương tiện khác từ các nguồn dữ liệu nội bộ, kho nội dung số, hoặc website bên ngoài trực tiếp vào trong nội dung của khóa học.
 • Chức năng tích hợp video cho phép người dùng sử dụng những đánh giá dựa trên video, hội thoại qua web, và phản hồi nhúng.
 • Chức năng danh mục nội dung số cho phép sinh viên tài liệu hóa và chia sẻ những nhật ký học tập ngay khi nó diễn ra, đồng bộ trên cả web và ứng dụng di động.

Image Full

Trải nghiệm học tập được cá nhân hóa

Những công cụ mạnh mẽ giúp giảng viên chuyển giao bài giảng một cách chọn lọc, thoải mái và linh hoạt nhằm tạo động lực cho hoạt động dạy và học – thúc đẩy mỗi cá nhân phát huy hết tiềm năng của mình.

 • Những công cụ dựa trên quy tắc giúp điều chỉnh khả năng chuyển giao khóa học phù hợp với nhu cầu cá nhân dựa trên nhiệm vụ mà một sinh viên cần – hoặc không cần thực hiện trong Brightspace.
 • Phần thưởng và chứng nhận thúc đẩy sinh viên bằng các hoạt động học như chơi thông qua khóa học và nhận ra các kết quả cá nhân mà họ đạt được.
 • Giảng viên có thể khai thác nhiều phương pháp chuyển tải khóa học hay cách tiếp cận sư phạm khác nhau phù hợp với nhu cầu của người học, gồm cả phương pháp kết hợp (trực tuyến và ngoại tuyến), trực tuyến, và giáo dục dựa trên năng lực.

Image Full

Image Full

Dữ liệu phân tích

Những báo cáo phân tích dữ liệu học tập sẵn có giúp người quản lý hiểu được năng lực của mỗi khoa, khóa học, hoặc mỗi cá nhân để ra quyết định tốt hơn. Khả năng truy cập tới dữ liệu của người học cũng cho phép tiến hành những nghiên cứu và phân tích theo đặc thù riêng.

 • Bảng phân tích dữ liệu tiến trình học trong lớp cho phép giảng viên nhanh chóng so sánh năng lực của mỗi người học trong một khóa học.
 • Báo cáo và thống kê điểm, đánh giá chi tiết theo từng sinh viên cho phép phân tích kỹ năng lực của người học để giúp họ cải thiện hơn.
 • Khả năng truy cập dữ liệu người học cho phép người quản lý phân tích nó thêm cùng với các công cụ thông tin kinh doanh hoặc tích hợp với hệ thống quản lý thông tin sinh viên (SIS) và các hệ thống quản lý khác.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI