Kho học liệu Brightspace là một hệ thống quản lý nội dung cho phép người dùng chia sẻ hiệu quả nội dung trong phạm vi tổ chức, quản lý tài nguyên đa phương tiên, và thu thập tài nguyên học tập từ nhiều kho dữ liệu khác sẵn có trên khắp môi trường web. Sử dụng khả năng đóng nội dung theo tiêu chuẩn, kho học liệu này cho phép dễ dàng di chuyển đối tượng vào và ra khỏi hệ thống, trong khi vẫn đảm bảo sự tích hợp. Được sử dụng như là một giải pháp độc lập hoặc tích hợp với môi trường học tập Brightspace, cùng với khả năng truy cập các kho dữ liệu khác, người dùng có thể xây dựng một cộng đồng tài nguyên chia sẻ để tận dụng kiến thức theo chủ đề, và phổ biến nội dung có chất lượng. Khả năng kết nối tổ chức với kho học liệu sẽ giúp khai thác và phát hiện sự phong phú của tài liệu học tập.

 

Image Full

Phát triển khóa học nhanh chóng hơn

Tích hợp sâu với nhiều công cụ phát triển khóa học trong môi trường học tập Brightspace cho phép người dùng dễ dàng làm mới nội dung khóa học với tài nguyên mới. Giáo viên hướng dẫn có thể xuất bản hoặc cập nhật khóa học dễ hơn bằng việc kéo tài liệu, đối tượng đa phương tiên, và nhiều tài liệu khác từ một nguồn dữ liệu tập trung.

 • Khả năng tích hợp dễ dàng của LMS với nội dung sẵn có trong mọi luồng công việc quan trọng.
 • Kết nối động tới mọi đối tượng học liệu giúp người dùng quản lý nội dung khóa học.
 • Tính năng quản trị nâng cao cho phép kiểm soát chi tiết tài liệu có thể được sử dụng như thế nào.
 • Nâng cao chất lượng khóa học bằng tích hợp tài liệu từ nhiều nguồn dữ liệu để sử dụng tối đa kiến thức của cộng đồng giáo dục.

     Video: Brightspace giúp giảng viên tạo khóa học

Image Full

Tìm nội dung nhanh chóng và tích kiệm thời gian

Với lưu trữ dữ liệu tập trung, khả năng tìm duyệt linh hoạt và tìm kiếm toàn văn mạnh, giúp nhanh chóng xác định và truy xuất tài liệu cần. Khả năng tìm kiếm mạnh giúp người dùng nhận diện nội dung phù hợp: họ có thể tìm duyệt từng kho dữ liệu hoặc tìm kiếm chéo trên nhiều nguồn dữ liệu tại cùng một thời điểm.

 • Tài nguyên có thể được chia sẻ và sử dụng lại trên khắp tổ chức.
 • Phương pháp tìm kiếm bao gồm theo từ khóa, xếp hạng, nhận xét và nhiều tiêu chí khác.
 • Khả năng quản lý siêu dữ liệu nâng cao cho phép tài nguyên được phân loại khác nhau.

Image Full

Image Full

Khai thác tài nguyên mới

Sắp xếp nội dung theo tiêu chuẩn học: Sử dụng một trình biên tập siêu dữ liệu nâng cao để phân loại và tổ chức tài nguyên theo tiêu chuẩn nhằm dễ dàng tìm kiếm và triển khai. Hỗ trợ tích hợp đối với nội dung bên thứ ba giúp người dùng phát hiện và truy cập tài liệu từ cộng đồng học tập mở rộng hơn.

 • Giao diện tìm kiếm duy nhất tích hợp nội dung từ cả nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài.
 • Hỗ trợ tích hợp với nhiều ứng dụng dịch vụ cung cấp Tài nguyên Giáo dục Mở (OER).
 • Khả năng đóng gói nội dung theo tiêu chuẩn cho phép nội dung được di chuyển từ hệ thống LMS này sang hệ thống LMS khác.
 • Thúc đẩy sự chia sẻ nội dung, nhận xét sử dụng những đối tượng học liệu dựa trên tiêu chuẩn nhằm khích lệ sự cộng tác.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI