Bạn đang ở đây: Sản phẩm Phần mềm biên tập mô phỏng đào tạo sử dụng các ứng dụng công nghệ

Phần mềm biên tập, mô phỏng bài giảng và đào tạo

ANCILE uPerform 5.3

uPerform® một công cụ quản nội dung sáng tác giúp chuyển tải các nội dung học tập chất lượng cao đúng mục tiêu tới người học

ANCILE VỚI CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ĐÀO TẠO TRỰC QUAN

 

ANCILE tiền thân là một chi nhánh sản xuất phần mềm của Công ty RWD Technologies, LLC, Mỹ, đã sáng tạo ra giải pháp phần mềm mô phỏng và đào tạo cách đây hơn một thập kỷ