Quản lý tài liệu in

Aleph - Integrated library systems

Hệ thống Thư viện Tích hợp ALEPH® 500 một sản phẩm dẫn đầu thị trường tự động hóa thư viện trung tâm nghiên cứu. Được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống luôn được phát triển với công nghệ mới nhất này phản ánh sự cam kết của Ex LibrisTM đối với việc phát triển một công cụ quản tri thức khả năng cập nhật phù hợp nhất, nhanh nhất hiệu quả nhất tới người dùng trong một môi trường thân thiện.