Bạn đang ở đây: Sản phẩm Thiết bị và phần mềm số hóa tài liệu Thiết bị số hóa bán tự động

Thiết bị số hóa bán tự động

Loại đặt bàn khổ A2 (CopiBook Open System)

 

Tải vềCopiBook Open System

 

 

Loại khay đỡ chữ V (Digibook V shape)

 

Tải vềDigibook V shape

Loại khổ lớn A0 (Suprascan Quartz A0)

Tải vềSuprascan Quartz A0

 

Loại khổ lớn A1 (Suprascan Quartz A1)

 

Tải vềSuprascan Quartz A1

 

Loại đặt bàn khổ A2 (Cobalt V1)

 

Tải vềCobalt V1

 

 

Loại ki ốt độc lập (eScanOpenSystem)

Tải vềeScanOpenSystem