Bạn đang ở đây: Chuyên đề truy cập mở

Chuyên đề truy cập mở

Truy cập mở

Dịch vụ Open Access đem đến cho người dùng khả năng truy cập miễn phí các nguồn tài nguyên điện tử trên thế giới, bao gồm tạp chí, sách điện tử, sở dữ liệu,… Tại đây chúng tôi tập hợp một số nguồn cung cấp hữu ích để bạn đọc tham khảo.

Cổng chủ đề

Cơ sở dữ liệu toàn văn của Trung tâm thông tin khoa học công nghệ Quốc gia

http://vst.vista.gov.vn/home

http://vst.vista.gov.vn/home/fulltext_database_view

Tạp chí điện tử

Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online - VJOL) là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học.

http://www.vjol.info

Sách điện tử

Thư viện giáo trình điện tử của Bộ giáo dục

http://ebook.edu.net.vn