Trạm lưu thông RFID mk

Trạm lưu thông RFID mk

Một trạm lưu thông RFID phù hợp với công nghệ hiện

 

 

Lợi ích cho thư viện:

-   Nâng cấp các trạm lưu thông hiện của thư viện lên công nghệ RFID.

-   Sử dụng phần cứng phần mềm quản thư viện tích hợp (ILS) hiện .

-   Tích hợp đầy đủ với hệ thống ILS của thư viện. Không cần phần mềm mới.

-   Tiểu ứng dụng công nghệ RFID gửi thông tin về bạn đọc cuốn sách trực tiếp tới cửa sổ lưu thông của hệ thống ILS thay đổi / hiển thị trạng thái an ninh.

-   Cho phép xử một hoặc nhiều đầu tài liệu cùng lúc.

-   Bộ phát/nhận sóng thể diễn ra độc lập nếu xử kho cho tài liệu không được như mong muốn

-   thể sử dụng thẻ bạn đọc RFID.

-   Đọc được nhiều định dạng dữ liệu.

 

Chi tiết kỹ thuật:

-   Bộ đọc ghi RFID (Reader/Writer) ăngten tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 18000-3/15693

-   Phần mềm lưu thôn tiểu ứng dụng

-   Không đòi hỏi kết nối giao thức SIP (cần được cấp phép trong ILS)

-   LibManager phần mềm giám sát tiêu chuẩn

-   Kích thước: 410x310x60mm (16.14”x12.2”x2.36”)

-   Trọng lượng: khoảng 2kg

 

Tùy chọn:

thể vận hành như hệ thống RFID vạch.

 

 

Xem thêm thông tin về RFID StaffStation