Bạn đang ở đây: Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ THÔNG TIN KỸ THUẬT
Địa chỉ: 
Tầng 11, Tháp C, Trung tâm Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 84-4-35640225, Fax: 84-4-35640221
 

Ban điều hành
84-4-35640225 - Ext 602, 606
thanhthuy (@) ted.com.vn

Lễ tân
84-4-35640225 - Ext 600

Kinh doanh
84-4-35640225 - Ext 604
sales (@) ted.com.vn
info (@) ted.com.vn

Kỹ thuật và Sản xuất
84-4-35640225 - Ext 605
techsupport (@) ted.com.vn

Dịch vụ khách hàng
84-4-35640225 - Ext 604
customerservice (@) ted.com.vn