Bạn đang ở đây: Công ty Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ THÔNG TIN KỸ THUẬT
Địa chỉ: Phòng 226, tầng 2, tòa nhà Cowaelmic, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-35640225, Fax: 84-4-35640221
 

Ban điều hành
84-4-35640225 - Ext 602, 606
thanhthuy (@) ted.com.vn

Lễ tân
84-4-35640225 - Ext 600

Kinh doanh
84-4-35640225 - Ext 604
sales (@) ted.com.vn
info (@) ted.com.vn

Kỹ thuật và Sản xuất
84-4-35640225 - Ext 605
techsupport (@) ted.com.vn

Dịch vụ khách hàng
84-4-35640225 - Ext 604
customerservice (@) ted.com.vn

 

 

Chỉ dẫn đến địa chỉ công ty: